Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje [Grad Ljubuški]

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog, kako bi se odredili prioriteti gradskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih četiri godine.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće.

Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Gradskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

•Građani grada Ljubuškog
•Radna tijela Gradskog vijeća
•Gradonačelnik
•Službe za upravu
•Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
•Mjesne zajednice
•Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Gradske uprave Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđimana 1 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba .

Sve dodatne informacije možete dobiti u službi gradonačelnika, kontakt osoba Antonio Radić, na broj telefona 039/835-546, mobitel: 063/008-535.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu:

Grad Ljubuški,
Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija,
Trg dr. Franje Tuđimana 1,
88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je od 13.09. 2019. do 30.09. 2019. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Nevenko Barbarić, Gradonačelnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
index Instagram400x230 youtube