Ljubušku rijeku Vriošticu treba zaštititi i čuvati "kao oči u glavi"

Ljubušku rijeku Vriošticu treba zaštititi i čuvati "kao oči u glavi" Foto: Radio Ljubuski

U kraškoj Hercegovini, priroda je obilato nagradila Ljubuški rijekama Trebižatom, Vriošticom i Studenčicom.

To su ljubuške žile kucavice, sve tri iznimno važne za život, a s Vrioštice se pitkom vodom napaja grad Ljubuški i 90 % ljubuških sela. Stoga je neizmjerno važno paziti i čuvati Vriošticu "kao oči u glavi", taj Božji dar i prirodni biser koji izranja iz kamene pećine u Vitini, zaštititi je od mogućih onečišćenja koja joj prijete od posljedica modernog načina života. 

S tim ciljem gradske vlasti Ljubuškog naručile su elaborat zaštite Vrioštice, koji je izradila tvrtka Integra iz Mostara, koji je prošao javnu raspravu i Gradsko vijeće ga je usvojilo na posljednjoj sjednici u srpnju.

Na 120 stranica podrobno je predstavljena sva problematika toka kraške ponornice, koja je neometano tekla milenijima, a sad je došlo vrijeme da je treba štititi.

Njezino slivno područje pruža se oko 40 km zračne udaljenosti od vrela u Vitini u smjeru sjeverozapada, sve do Rakitna polja i Štitar planine. Uz Rakitno polje na nadmorskoj visini od oko 900 m, na tom području je i Tribistovo na istoj nadmorskoj visini, zatim Posuško polje na oko 600 m, Kočerinsko polje na oko 320 m, Grudsko polje na oko 250 m i na najnižoj razini Ljubuško polje na oko 80 m, na kojem izvire Vrioštica.

Elaboratom su predviđene četiri zone sanitarne zaštite, koje se prostiru na područjima kojima se kreće podzemni tok Vrioštice, a one se nalaze na području Grada Ljubuškog, općine Grude, Grada Širokog Brijega, općine Posušje i tek samo malim dijelom općine Čitluk. Prva zona obuhvaća samo izvorište Vrioštice, koje se nalazi uz uređeni park u Vitini, i njezina površina je 1181 m2. Ostale tri zone protežu se prostorom sliva sve do Rakitna.

Elaborat detaljno donosi popis postojećih i mogućih onečišćivača, za koje se kaže da ih ima jako puno i razvrstani su po vrstama. Tu spadaju farme, benzinske crpke, odlagališta otpada, auto otpadi, objekti gospodarske djelatnosti, rudarski kopovi i kamenolomi, naselja s nereguliranim odlaganjem otpadnih voda i drugog otpada, magistralne ceste Široki Brijeg - Posušje, Široki Brijeg - Grude, Grude - Klobuk i veći broj loklnih cesta...

"Svi registrirani onečišćivači predstavljaju određenu opasnost za onečišćenje podzemnih voda, međutim, stupanj te opasnosti svakako je veći što su bliže izvorištu, kao što su odlagališta u zaleđu izvorišta, zaseoci s nereguliranim odlaganjem otpadnih voda na udaljenosti od 300 do 600 m i slično. Skladištenja naftnih derivata, neregulirano odlaganje motornih ulja, nafte, boja i slično, pripadaju skupini izrazito opasnih onečišćivača", stoji u elaboratu.

Navodi se i to da opasnost prijeti i od kemijskih onečišćivača, koji nastaju od industrijskog kemijskog otpada, kemijskih zaštitnih sredstava, raznih kiselina, lužina, mineralnih gnojiva i drugog, te od organskih kemijskih onečišćenja nastalih uglavnom od nafte i naftnih prerađevina, deterdženata, organskih pesticida, organskih otapala, kiselina, organskih boja...

Zabrinjava trend rasta sadržaja deterdženta u vodi, koji svakako dolazi od nekontroliranog odlaganja otpadnih voda bogatih deterdžentima, kako iz industrijskih postrojenja tako i iz ugostiteljskih objekata i kućanstava.

No, elaborat predviđa i detaljne mjere zaštite koje obuhvaćaju šest područja: urbanizacija i građevinski radovi, komunalne aktivnosti, industrijske aktivnosti, transport i promet, stočarstvo, poljodjelstvo i šumarstvo i turizam i rekreracija. Predviđene su i pobrojane mjere sanacije koje bi se radile u tri faze. Prva faza bi trajala godinu dana od donošenja odluke o zaštiti izvorišta Vrioštica, druga faza bi trajala tri godine, a treća šest godina.

Odluku o zaštiti izvorišta Vrioštica trebaju donijeti Grad Ljubuški i Vlada ZHŽ. Za njenu provedbu napravljena je okvirna procjena troškova. Ona iznosi 1,090.000 KM. Od toga bi se najviše utrošilo na provedbu triju faza sanacije - ukupno 600.000 KM: za prvu fazu 100.000 KM i za drugu i treću po 250.000 KM.

Za sanaciju postojećih divljih odlagališta procjena troška je 250.000 KM, za praćenje kakvoće voda na izvorištima 100.000 KM, za nadzor nad provedbom mjera zaštite 60.000 KM, za otkup zemljišta, ograđivanje i obilježavanje prve zaštitne zone 50.000 KM, za izradu projekta i izgradnju sustava za zbrinjavanje otpadnih voda za područje naselja i zaselaka koja se nalaze u drugoj zoni zaštite 20.000 KM i za upoznavanje pravnih i fizičkih osoba s odredbama odluke o zaštiti izvorišta Vrioštica 10.000 KM.

 
index Instagram400x230 youtube