Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Humac, Kutac, Grab i Mamići

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u ovim k. općinama da to pravo prijave zemljišno-knjižnom uredu u Ljubuškom u roku od 60 dana od dana objave na oglsnoj ploči Suda u Ljubuškom ili u „Službenom glasniku BiH“.

Detaljnije na fotografiji.

20211111_151424.jpg

 

 
index Instagram400x230 youtube