Ovo su subjekti kojima su odobrena sredstva iz proračuna FBiH za sufinanciranje projekata u području turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je u maju javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu, za što je u proračunu FBiH izdvojeno 2 milijuna KM.

Javni poziv se sastojao iz tri programa, a sada je ministarstvo objavilo Listu sa odabranim aplikanatima i projektima za sufinanciranje, javlja Akta.ba.

Lista aplikanata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove Program 1

Lista aplikanata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove Program 2

Lista aplikanata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove Program 3

Lista aplikanata koji su odobreni za sufinansiranje sa iznosima sredstava

Lista aplikanata koja nije odobrena za sufinansiranje

PROGRAM 1. Sufinansiranje programa izgradnje infrastrukture za poboljšanje turističke ponude i specifičnosti razvoja turističkih destinacija, u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 KM.

Redni
broj

NAZIV SUBJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Odobreni

iznos

(KM)

1.

Općina Neum

„Uređenje dijela obalnog pojasa na potezu
centralni Parking – plaža Grand hotela Neum”

224.181

2.

Zemaljski muzej Bosne i
Hercegovine sa p.o. Sarajevo

„Uređenje južnog dijela botaničkog vrta
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (faza

I)”

183.441

3.

Grad Ljubuški

Izgradnja parkinga za osobne automobile na
Vodopadu Kravice

173.248

4.

Općina Ilijaš

Revitalizacija historijskog područja Stari grad
Dubrovnik- južna kula

130.000

5.

Erviks company d.o.o. za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu Kladanj

Uređenje sportskog stadiona „ Muška Voda”
Kladanj

152.866

6.

KJP “ZOI 84” OCS d.o.o.
Sarajevo

Turistički info centar ZOI

152.866

7.

“e387” d.o.o. Sarajevo

Unaprjeđenje održivog turizma kroz uspostavu
servisne i digitalne infrastrukture za e mobilnosti

152.866

8.

Općina Kupres

Izgradnja sportsko – rekreacionog centra u
općini Kupres

152.866

9.

People in Need/Clovek v
tisni/Čovek u nevolji – Ured u
Bosni i Hercegovini

Revitalizacija turističko-rekreacione ekozone
Buna-Bunica sa održivim eko-kampom

152.866

10.

Udruženje građana Planinarsko
društvo Skakavac

Priče o sarajevskim vodopadima

124.800

 

Ukupno:

 

1.600.000

PROGRAM 2. Sufinansiranje podrške projektima u funkciji razvoja održivog turizma, na destinacijama od šireg prirodnog i kulturno-historijskog značaja za Federaciju BiH – radovi na rekonstrukciji, sanaciji i unapređenju objekata i lokaliteta te izrada projektne dokumentacije za navedene aktivnosti, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

Redni
broj

NAZIV SUBJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Odobreni

iznos

(KM)

1.

Javna ustanova “Zavičajni muzej”
Travnik p.o. u državnoj svojini

Tekuće održavanje srednjovjekovne tvrđave
Stari grad Travnik- nastavak

38.463

2.

“Grad Sarajevo” Sarajevo

Projekat sanacije, restauracije i kolorističke
obnove fasada objekata u ulici Zelenih beretki u
Sarajevu

36.538

3.

Grad Stolac

Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta
buduće Gradske vijećnice, arhiva i muzeja

34.615

4.

Umjetnička galerija Bosne i
Hercegovine, Sarajevo

Unaprjeđenje i modernizacija izložbenih prostora
u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine

30.769

5.

Agencija „STARI GRAD” Mostar

Servisiranje i rekonstrukcija video nadzora u
Starom gradu

30.769

6.

Udruženje građana „ Nova Zora”
Mostar

Uređenje enterijera Cejvan Cehajinog Hamama
sa intervencijama na iluminaciji u svrhu
otvaranja muzeja ratne fotografije

28.846

 

Ukupno:

 

200.000

PROGRAM 3. Sufinanciranje podrške projektima za nabavku sredstava za rad u svrhu promocije specifičnih oblika turizma, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

Redni
broj

NAZIV SUBJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Odobreni

iznos

(KM)

1.

“OLD WOOD” d.o.o. Kupres

Outdoor Adventure turističkih proizvoda Kupresa

30.000

2.

Rafting “Neretva – Eco Vision”,
Konjic

Nabavka rafting opreme

30.000

3.

“Birotim” d.o.o Sarajevo

GOLF SIMULATOR

15.700

4.

“Udruga za poduzetništvo,
agroturizam i žene – Attivo”,
Kupres

Zabavni i adrenalinski park Kupres

29.700

5.

i House Travel d.o.o. Mostar

Nabavka električnih bicikala za potrebe razvoja
avanturističkog biciklističkog turizma

19.196

6.

JKP “RADOVINA” d.o.o. Gornji
Vakuf-Uskoplje

Nabavka sredstava za rad

27.084

7.

„NGH” EXPORT-IMPORT d.o.o.

Tuzla Podružnica br. 4
“EDELWEISS BJELAŠNICA”

Trnovo

Bjelašnica EMBS

21.236

8.

“ART SERVIS” d.o.o. Sarajevo

Nabavka solarne i kino opreme za projekat
„Operacija kino- Putujuće solarno Kino Sarajevo
Film Festivala”

27.084

 

Ukupno:

 

200.000

 
Podsjećamo, budžet za turizam ove godine je značajno uvećan i iznosi 4 miliona KM što je duplo povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 2 miliona KM.
 
Ove godine je po prvi put izdvojeno 2 miliona KM za kapitalni transfer.
 
Na poziv kapitalnog transfera je pristigao značajan broj aplikacija, čak njih 160 na tri programa. Njih 77 nije zadovoljio formalno-pravne uslove. Najčešće razlozi za odbacivanje aplikacija bili su način uvezivanja i/ili neovjerene izjave na način definiran pozivom, nepotpuna dokumentacija ili prijava aplikanta na pogrešan program.
 
“Želimo ohrabriti buduće potencijalne aplikante, u pozivima koji će biti raspisani naredne godine, da pozovu i otvorenu telefonsku liniju, na kojoj zaposlenici Ministarstva odgovaraju na upite i nedoumice aplikanata, a kako bi se broj ovakvih odbačenih aplikacija sveo na minimum”, poručili su iz ministarstva.
 

 

 

 

 
index Instagram400x230 youtube