Tiskana nova knjiga nadbiskupa Tome Vukšića

„Kršćanin je svjedok nade“ naslov je nove knjige nadbiskupa mons. Tome Vukšića, koja je polovicom veljače tiskana u nakladi Medijskoga centra Vrhbosanske nadbiskupije.

Njezin naslov je najkraći sažetak i osnovna poruka. Ona, kao što je naznačeno u njezinu podnaslovu, sadrži izbor od sedamdeset i još sedam propovijedi, koje su tiskane u povodu 70. obljetnice života mons. Vukšića i treća je zbirka njegovih propovijedi.

U uvodu nove knjige nadbiskup je objasnio osnovni razlog njezina tiskanja: „Za slobodu nas je Krist oslobodio i na slobodu smo pozvani (usp. Gal 5,1.13). A da bismo to ostvarili, potrebno je prepustiti se vodstvu Duha, jer, gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda od svega lošega (usp. 2 Kor 3,17). U toj slobodi od zloga u čovjeku se rađa i nastanjuje nada, Krist Gospodin. Naime, Isus Krist je nada naša (1 Tim 1,1) a kršćani su njegovi svjedoci. Jer, na Isusu jeDuh Gospodnji koji ga je pomazao! Isti Duh ga je također, kao što je sam protumačio, poslao blagovjesnikom biti siromasima, i proglasiti sužnjima oslobođenje, i vid vraćati slijepima, na slobodu puštati potlačene i proglasiti vrijeme milosti Gospodnje (usp. Lk 4,18-19)Zbog toga je kršćanstvo vjera slobode, a kršćanin svjedok nade. Tomu želi poslužiti i ova knjiga.“

U svom osvrtu na ovu knjigu, njezin lektor Ilija Drmić napisao je: „Redoviti sam čitatelj većega broja objavljenih tekstova našega dr. don Tome Vukšića, sada vrhbosanskoga nadbiskupa i vojnog ordinarija za BiH, među kojima su njegovi znanstveni uradci, a opet napose oni koje možemo primijeniti u svojoj svećeničkoj praksi, a od tih su na prvom mjestu propovijedi što su napisane brižno, pomno i sadržajno bogato. Ova najnovija knjiga propovijedi naslovljena je ‘Kršćanin je svjedok nade’, što sam je pročitao u rukopisu, i to nakon autorova završnoga čina pisanja i slaganja. Mene je i ovoga puta fascinirala knjiga poštovanoga nadbiskupa Tome i to u cjelini – sadržajno i stilski, jer je ispripovijedana s puno duha, visokim intelektualizmom, snagom misli i poštivanja/uvažavanja čitatelja/slušatelja. U ovim propovijedima savršeni su, a posebno su meni originalni načini dozivanja misnih biblijskih tekstova i njihova uklapanja u opću poruku što u tom slučaju postaje za sve čitateljstvo još uzvišenijom, snažnijom, privlačnijom, te prihvatljivijom. Svi nadbiskupovi tekstovi ovako izgovoreni i sada pripremljeni za tisak mirišu duhom tekstova svetih pisaca koji su trajno smjerokaz za sve nas, a napose za same pastire Crkve jer rišu prostore istine, obzorja Duha, pravde, dobrote, mira, ljubavi… Ovako ovi nadahnuti tekstovi postaju sa svojim piscima novi korifeji riječi Božje koja rađa i preporađa, te oblikuje slobodne ljude i snažne svjedoke nade u ovome svijetu. Radostan sam da je vrhbosanski nadbiskup u toj skupini novih i snažnih crkvenih otaca i naučitelja.“

Podsjećanja radi, prva knjiga nadbiskupa Vukšića sadrži poruke vojnicima i žrtvama rata i objavljena je u povodu 10. obljetnice službe vojnoga biskupa 2021. s naslovom Mir vam svoj dajem. Druga, s naslovom Mačeve u plugove, a koplja u srpove, objavljena je 2022. u povodu preuzimanja službe vrhbosanskoga nadbiskupa, a sve tri zajedno broje više od 1200 stranica.

 
index Instagram400x230 youtube