Grad Ljubuški: Potpisan ugovor na projektu „HeritageREVIVED“

Ugovor na projektu „HeritageREVIVED“ između Grada Ljubuškog i Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG potpisan je danas u zgradi Gradske uprave.

Ukupna vrijednost projekta je 1.965.441,19 eura.

Ugovor su potpisali v.d. gradonačelnika Grada Ljubuškog Vedran Markotić i ravnatelj Razvojne agencije ŽZH-HERAG Rade Luburić.

Projekt se provodi u sklopu programa Interreg IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.

Glavni cilj projekta je diverzificirati i promovirati kulturnu turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturom i turizmu iskustva, novim i poboljšanim turističkim objektima i turističkoj infrastrukturi.

Jačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupima i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Projekt se bavi zajedničkim prekograničnim izazovom integriranja u ponudu održivog kulturnog turizma i upravljanja lokalitetima kulturne baštine, posebno onim arheološkim koji su smješteni na periferiji urbanih područja, koja su često fizički ugrožena, zanemarena, nepristupačna ili slabo dostupna, a koja su slabo predstavljena i promovirana.

Glavni ishodi projekta su:

 • Razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (VR obnova Rižnica, Gračina, Muzeja Stari grad Ulcinj i lokaliteta Shas),
 • Izgrađen i opremljen posjetiteljski centar na rimskom vojnom logoru Gračine,
 • Stari grad Ljubuški obnovljen i predstavljen,
 • Posebno modernizirana izložba muzeja u Ulcinju,
 • Nalazište Rižinice arheološki je istraženo, sačuvano i prezentirano zajedno s odmorištem izgrađenim za prezentaciju lokaliteta Rižinice za turiste,
 • Obnova i prezentacija arheološkog nalazišta Svač.,
 • Zajednička medijska kampanja,
 • Tematska regionalna konferencija.

Rezultati projekta su:

 • Poboljšani kapaciteti za upravljanje kulturnim turizmom relevantnih dionika,
 • zajednički proizvod kulturnog turizma zasnovan na ICT-u razvijen i promoviran
 • arheološka nalazišta - Rižinice, Stari grad Ljubuški, Rimski vojni logor na Gračinama i Svač učinjeni dostupnim, očuvanim, predstavljenim i integrirani u ponudu kulturnog turizma,
 • izravnim ulaganjima u kulturna dobra ili prateće objekte i turistička infrastruktura razvijena i poboljšana,
 • zajednička medijska kampanja i radionice.

Provedba projekta službeno je započela 15. listopada 2020. godine, a trajati će 2 godine.

Nakon potpisivanja Ugovora sudionici su posjetili tvrđavu herceg Stjepana, poradi obilaska radova na predmetnoj lokaciji, koji se provode u okviru projekta FORT-NET.

 

svi_cetvoro.jpg

rade_vedran_i_trola.jpg

rade_i_vedran_2.jpg

rade_potpisiva.jpg

svi.jpg

kula_1.jpg

 kula_2.jpg

kula_3.jpg

kula_4.jpg

kula_4_poslje.jpg

 kula_5.jpg

kula_6.jpg

kula_7.jpg

 

 

 

 
index Instagram400x230 youtube