U Ljubuškom počela javno važeća obuka andragoškog kadra

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke je u listopadu 2021. godine donijelo program andragoškog osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“.

DVV International u 2022. godini podržava provedbu ovog programa za 22 polaznika koji će nakon demonstracije andragoških kompetencija steći javno važeća uvjerenja o andragoškoj osposobljenosti.

Prvi modul održan je 19. i 20. rujan u Ljubuškom na temu „Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja“, a modul je vodila dr. Amina Isanović-Hadžiomerović s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Sljedeća tri modula i supervizija će biti realizirani do prosinca 2022. godine u skladu s sporazumom o suradnji u 2022. godini potpisanim između DVV Internationala i Ministarstva.

 
index Instagram400x230 youtube