Dobre ili loše vijesti

Dobra je vijest da ljudi cijene znanje, makar ga dokazivali lažnim diplomama i potvrdama. Loša je vijest da lažu da nešto znaju.

Dobra je vijest da lupeži, paraziti, profiteri i moćnici uz svu moć koju su prigrabili pate za javnom potvrdom učenosti i da znaju da je znanje vrijedno rizika svega toga i iznad svega toga. 

Loša je vijest da ima učenih ljudi od kojih tupan i lupež svojim novcem i prigrabljenim utjecajem može dobiti potvrdu da nije tupan, čime učeni ljudi preziru svoj rad i postignuća.
 
Dobra je vijest da najveći broj ljudi cijene svoja znanja i ne prikazuju se onakvima kakvi nisu.
 
Loša je vijest da se uglavnom imaju potrebu lažno predstavljati ljudi, koji imaju realan utjecaj na pravila društvenog ponašanja, ljudi čije su ambicije i znanja u golemom raskoraku na štetu znanja.
 
Dobra je vijest da je otkrivena u ovom slučaju Grbinica i još neki kojima se stražnjica užarila u autu, a ne na stolici za učenje.
 
Loša je vijest da je postalo normalno i vrlina prepisivati u školi, varati na ispitima, testovima, pri upisima, plagirati, potpisivati se pod tuđe znanje i na temelju toga promicati prIjevaru umjesto rada i znanja.
 
Dobra je vijest da su nadrapali rektor i dekan u Kragujevcu.
 
Loša je vijest da nisu nadrapali rektori i dekani u Hrvatskoj na čijim sveučilištima i fakultetima, anegdota kaže, ima tipova koji predaju sami sebi.
 
Dobra je vijest razotkriti nepoštene.
 
Loša je vijest da u moru dokaza i sumnji sumnjamo u sve i svakoga i tako lupežima pružamo utočište, umjesto da jednom krenemo u sustavno razotkrivanje.
 
Dobra je vijest da znamo za te muljaže, da postoje, da se nitko ni ne usudi javno negirati njihovo postojanje i da ih ima zabrinjavajuće puno.
 
Loša je vijest da ne postoji kritični minimum svijesti da je to oblik najteže i najrazornije korupcije, a još lošija vijest je nedostatak svijesti i hrabrosti u politici da se rigorozno kazni svaki pokušaj obrazovne i akademske prevare, a ljudima koji su socijalne i društvene benefite i imovinu stekli lažno se predstavljajući oduzme sve tako stečeno uz kazneno uvećanje za izazvane štete i trajni izgon iz pristojnog društva.
 
Dobra je vijest da još uvijek u Hrvatskoj tinja vatra priziva lustracije.
 
Loša je vijest da većina onih koji u politici i medijima najglasnije zagovaraju lustraciju, nikada ne bi pomislili i pristali da lustraciju prvenstveno provedemo na učilištima i sveučilištima, jer bi se mnogi gadno opekli.
 
Ukupno, dobra je vijest kad lupeži nadrapaju makar nas njihovo otkrivanje sve osumnjičilo i suočilo s opasnom navikom tolerancije prevara i prevaranata.