Održana 14. sjednica Vlade ZHŽ

U utorak 14. svibnja 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 14. sjednica Vlade Zapadnohercegovačke županije.

Na sjednici je Vlada donijela:

Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Zapadnohercegovačke županije Općinskom sudu u Širokom Brijegu;
Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Zapadnohercegovačke županije Županijskom tužiteljstvu Zapadnohercegovačke županije;
Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Zapadnohercegovačke županije Županijskom sudu Široki Brijeg;
Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Zapadnohercegovačke županije Županijskom arhivu;
Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Zapadnohercegovačke županije Ministarstvu unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije – Upravi policije – Policijskoj upravi Široki Brijeg;
Odluku o donošenju Programa utroška sredstava "Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu;
Odluku o donošenju Programa utroška sredstava "Tekući prijenosi za poticaje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu;
Odluku o donošenju Plana utroška sredstava "Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu;
Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu;
Odluku o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika;
Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Vlada je prihvatila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu, kao i Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Radne skupine za utvrđivanje iznosa novčanih sredstava za koji je oštećena Zapadnohercegovačka županija, na ime nepravedne raspodjele javnih prihoda od neizravnih poreza u sastavu: Ivica Gavran, Milan Penava, Branimir Skoko i Slavica Crnjac.

 
index Instagram400x230 youtube