Vlada FBiH dodijelila 39 milijuna KM općinama i gradovima za podršku proračunima i (su)financiranje 135 projekata

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva financija Tonija Kraljevića donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti - županije i općine, u ukupnom iznosu od 39 milijuna KM.

Riječ je o financijskoj pomoći proračunima općina i gradova, te za financiranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva od deset milijuna KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime financijske pomoći proračunima.

Sredstva u iznosu od 29 milijuna KM raspoređuju se za financiranje ili sufinanciranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

Vlada FBiH će s načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze. Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar financija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu financija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.

Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih Proračunom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, općine i gradovi.

Poslijednja izmjena danaČetvrtak, 16 Studeni 2023 08:36
 
index Instagram400x230 youtube