Europska Unija: BiH novac iz proračuna treba usmjeriti tvrtkama i kućanstvima

Što se tiče konkretnih strukturnih reformi, glavni izazovi u smislu jačanja konkurentnosti ostaju poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje unutarnjeg tržišta zemlje te spremnosti za zelenu i digitalnu tranziciju.

Preporuka je također provesti sveobuhvatnu strategiju obnove zgrada na svim razinama za poboljšanje energetske učinkovitosti, uključujući potrebne zakone i poticaje za privatni sektor i kućanstva
Koristiti prostor koji postoji u proračunima za 2023. godinu kako bi se pomoglo tvrtkama i ugroženim kućanstvima u svjetlu rasta cijena, pojednostaviti procedure ulagačima za pokretanje posla u BiH, ubrzati digitalnu transformaciju i energetsku učinkovitost… – to su neke od preporuka za BiH koje su usvojene na Ekonomskom i financijskom dijalogu između EU-a i zapadnog Balkana i Turske. U dokumentu u koji je Večernji list imao uvid podsjeća se kako je u 2021. godini došlo do ekonomskog oporavka i rasta BDP-a, međutim, usporavanje je uslijedilo u 2022. Ruski agresorski rat protiv Ukrajine, upozorava se, utječe na zemlju primarno neizravnim kanalima u obliku viših cijena uvoza i slabije vanjske potražnje.

Strukturne reforme

kako je potrebno povećati udio državne kapitalne potrošnje u BDP-u, poboljšati javna ulaganja i ubrzati provedbu onih investicijskih projekata koji imaju jasnu pozitivnu procjenu isplativosti. Unutar ove preporuke je i ona za uspostavu središnjeg registra bankovnih računa fizičkih osoba, u skladu s pravnom stečevinom EU-a. Druga preporuka odnosi se na ojačavanje analitičkih kapaciteta institucija nadležnih za fiskalno knjigovodstvo, kao i jačanje kapaciteta zemlje u području makroekonomske statistike, dok je treća usmjerena na pažljive procjene i analize kretanja cijena. Četvrta preporuka je zapravo najopsežnija i odnosi se na nužnost poboljšanja poslovnog okruženja i pripreme za integraciju u jedinstveno tržište, pojednostavljene poslovanja i procedura registracije, licenciranja i izdavanja dozvola uz usklađivanje u cijeloj zemlji. Nužno je, ističe se u navedenoj preporuci, usvojiti i zakon o elektroničkom identitetu.

Energetska učinkovitost

U skladu sa zelenom agendom za zapadni Balkan i ugovorom o energetskoj zajednici, potrebno je, ističe se, početi provoditi jedinstveni integrirani energetski i klimatski plan za snižavanje emisije ugljika povećanjem obnovljive energije i energetske učinkovitosti. Također, nužno je usvojiti zakonodavstvo na državnoj razini za električnu energiju i plin te osigurati potpunu harmonizaciju zakona na entitetskoj razini u ovim područjima.

U konačnici, šesta preporuka odnosi se na zapošljavanje te se, među ostalim, poziva na uspostavu sustava za praćenje i predviđanje potreba za vještinama na tržištu rada kako bi se olakšalo usklađivanje sustava obrazovanja.

 
index Instagram400x230 youtube