Najava 151. sjednice Vlade

U srijedu 15. ožujka 2023. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 151. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 145., 146., 147., 148., 149. i 150. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
3. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, ugovorene usluge i kapitalni izdaci“ utvrđenih          Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 206 k.o.                  Ljubotići, Široki Brijeg
7. Prijedlog Odluke o odobravanja prodaje službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2023. godinu
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta
10. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko - rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije         Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće županijskog pravobranitelja i zamjenika županijskog pravobranitelja u Županiji Zapadnohercegovačkoj
12. Tekuća pitanja.

 

 
index Instagram400x230 youtube