Gradovima i općinama u FBiH danas uplaćena 32 milijuna KM

 Vlada Federacije BiH jučer je iz Proračuna FBiH za 2022. godinu uplatila sredstva za 64 općine i grada u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 32 milijuna KM, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva financija.

Naime, riječ je o dodjeli financijske pomoći budžetima općina i gradova za sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije COVID-19, kao i za financiranje i sufinanciranje kapitalnih projekata, zahtjeva i inicijativa koje će se provoditi u jedinicama lokalne samouprave. 

Ovo je dio od ukupno 39 milijuna KM odobrenih Odlukom Vlade FBiH o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija, a koja su namijenjena za tekuće i kapitalne transfere drugim nivoima vlasti.

Ugovore je ranije, uime Vlade FBiH, s načelnicima i gradonačelnicima potpisala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević.

Iz Federalnog ministarstva financija napominju da će ostala sredstava biti uplaćena nakon što preostale općine i gradovi dostave potpisane ugovore, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor:pogled.ba

 
index Instagram400x230 youtube