Novi zakon u dijelu BiH: Reklamacija je moguća i bez računa

Parola ”bez računa se ne računa” više ne vrijedi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine.

Kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačima koji je nedavno stupio u Republici Srpskoj uvedene su i nove izmjene koje se odnose na sve ono što možemo dokazati pored maloprodajnoj fiskalnog računa, trgovac bi trebao uvažiti. A to su, između ostalog, ovjereno jamstvo, slip/potvrda iz banke, potvrda o prijamu robe.

Ostalo je nekoliko prijedloga koji nisu uvaženi. Među njima – ugroženi potrošači.

To su posebne kategorije potrošača koje koriste usluge od općeg ekonomskog interesa po posebnim uvjetima. Neke novine koje su značajne jesu novine koje se odnose i na rabljene proizvode. Do sada rabljeni proizvodi nisu bili obuhvaćeni jamstvom. Sada je jamstvo za takve proizvode godina dana, objašnjava za Federalnu televiziju Dušan Srdić, predsjednik Udruge Reakcija.

Poduzetnica Jelena Jaćimović kaže da nije dovoljno upućena u novi zakon, te da je o njemu saznala iz medija. Kupci su joj do sada donosili fiskalni račun jer je to bila i njihova obaveza. Obično su kupci htjeli zamijeniti drugi model robe ili veličinu.

Što se tiče nas poduzetnika, poslodavaca, prodavača – nije nam lako. Mi smo uvijek tu biti na usluzi našim kupcima, tako će ostati i dalje. Što se tiče ovih izmjena, mislim da nam treba vrijeme vidjeti kako će se sve to pokazati u praksi. Svakako – kupac je uvijek u pravu, kaže ona.

U razgovoru s građanima novinari FTV-a shvatili da građani nisu dovoljno upućeni u zakon koji je stupio na snagu.

Iz Inspektorata Republike Srpske navode da redovno idu u kontrole da bi preventivno zaštitili kolektivna prava potrošača.

Za devet mjeseci ove godine Republička tržišna inspekcija izvršila je 215 takvih kontrola, po konkretnim reklamacijama potrošača. U 144 slučaja utvrđeno je da su bile opravdane. Tijekom vršenja same kontrole na licu mjesta uvaženo je i riješeno 128 reklamacija, dok je oko 30 riješeno nakon naloženih upravnih mjera, istaknula je Dušanka Makivić, glasnogovornica Inspektorata RS-a.

Činjenica je da nisu sve reklamacije potrošača bile opravdane, navode iz Inspektorata Republike Srpske, te ističu da su imali oko 60 takvih slučajeva.

 
index Instagram400x230 youtube