Obavijest o davanju javnih površina na korištenje

Upozoravaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrtničku, a u prvom redu ugostiteljsku djelatnost da su dužni od Službe za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog pribaviti odobrenje za korištenje javne površine u svrhu obavljanja djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine može se preuzeti na službenoj stranici ili u službenim prostorijama Grada Ljubuškog zaključno sa 25. ožujka 2022. godine, kako bi se o zaprimljenim zahtjevima moglo pravovremeno odlučiti.

Upozorenje ima karakter preventivnog inspekcijskog nadzora, a ukoliko se ne postupi po istome, nadležni gradski inspektor poduzeti će zakonom propisane mjere, što podrazumijeva podnošenje prekršajnih naloga i prekršajnih prijava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Službe za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog ili na broj telefona 039 835 554 svakim radnim danom u vremenskom razdoblju od 07:30 do 15:30 sati.

G R A D LJ U B U Š K I
SLUŽBA ZA STAMBENO–KOMUNALNE POSLOVE

 
index Instagram400x230 youtube