ŽZH jedina u Federaciji BiH sa više rođenih nego umrlih

Samo u jednoj od deset županija u Federaciji BiH u travnju je zabilježen pozitivan prirodni priraštaj. Radi se o Zapadnohercegovačkoj županiji. U svim ostalim županijama broj umrlih osoba bio je veći od broja novorođenih.

Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, u travnju ove godine u Federaciji BiH rođeno je 1.190 beba, a u istom razdoblju umrlo je 1.669 osoba.

Znači, zabilježen je negativni prirodni priraštaj od minus 479, Ovo je veoma zabrinjavajuće, posebno kada znamo da se broj stanovnika drastično umanjuje i svakodnevnim odlaskom iz zemlje, ne samo mladih, nego cijelih obitelji, piše Fokus.

Vitalni indeks, koji predstavlja odnos broja živorođenih i umrlih osoba, najniži je u Posavskoj županiji. U tom dijelu Federacije u travnju mjesecu rođeno je svega četvoro djece, dok je 31 osoba umrla. U HBŽ broj umrlih je više nego dvostruko veći od novorođenih, a slična situacija je i u Srednjobosanskoj županiji.

Jedina “svijetla točka” je Zapadnohercegovačka županija, gdje je zabilježen pozitivan prirodni priraštaj. Rođene su 73 bebe, a umrle 53 osobe.

Predsjednik Udruge “Porodice 3 plus” Mustafa Vlahovljak kaže da se u ovoj županiji, prema podacima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, bilježi i porast broja obitelji s troje i više djece. Vjeruje da je to rezultat inicijativa ovog udruženja za poboljšanje natalitetne podrške i populacijske politike.

“Sve obitelji s troje ili više djece u ŽZH ostvaruju pravo na bezuvjetnu novčanu naknadu od 500 KM za treće i svako sljedeće dijete do sedme godine života. Ova pronatalitetna mjera se počela primjenjivati prije dvije godine nakon prihvaćanja inicijative naše udruge. Zapadnohercegovačka županija je među prvima počela sustavno podržavati višečlane obitelji – kaže Vlahovljak za Fokus.

Naglašava da će u nbudućem razdoblju od nadležnih tražiti da osiguraju podršku djeci i nakon što navrše sedam godina, odnosno do punoljetnosti, kao što je slučaj u Županiji Sarajevo i Bosansko-podrinjskoj županiji. U ove dvije županije, prema podacima Zavoda za statistiku, prisutan je pad nataliteta, ali je situacija, posebno u ŽS, bolja u odnosu na druge dijelove FBiH. Govoreno u brojkama, u Županiji Sarajevo u travnju ove godine rođeno je 297 beba, a umrlo je 359 osoba.

“Ulaganje u višečlane obitelji daje rezultate. Nadamo se da će sve županije krenuti ovim putem i ulagati u pronatalitetne mjere”, zaključuje Vlahovljak.

Poslijednja izmjena danaUtorak, 09 Srpanj 2024 12:56
 
index Instagram400x230 youtube