|VLADA FBiH| Poznati uvjeti isplate novčane pomoći porodiljama u FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH.

Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uvjeti pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji. 

Podsjetimo, riječ je o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u visini od 1.000 KM po djetetu. Federalna vlada je ovaj model pronatalitetne politike usmjerila ka osiguranju dugoročnog socio-ekonomskog osnaživanja obitelji s djecom, a samim tim, kako je obrazloženo iz resornog ministarstva, i na povećanje šansi za ublažavanje posljedica negativnih demografskih trendova. Procijenjeni broj korisnika je 16.000, a iznos od 16 milijuna KM za isplatu pomoći za novorođeno dijete osiguran je u Proračunu FBiH za 2024. godinu, priopćeno je iz Vlade FBiH.
 
Uvjeti
 
Pod uvjetima utvrđenim danas donesenom uredbom, ovu novčanu pomoć može ostvariti porodilja koja je ostvarila potomstvo u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca u kalendarskoj godini u kojoj se iz proračuna Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Precizirano je da novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti porodilja i u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete umre tijekom trajanja razdoblja unutar kojega se podnose zahtjevi za novčanu pomoć na osnovu ove uredbe. U slučaju smrti majke djeteta ili privremene spriječenosti majke da zbog bolesti ili izdržavanja kazne zatvora brine o djetetu, ili u slučaju da je majci oduzeto roditeljsko pravo, ovu pomoć može ostvariti otac djeteta rođenog u spomenutom razdoblju.
 
Tko nema pravo na pomoć?
 
Kako se navodi u Uredbi, ovu pomoć ne mogu ostvariti roditelji djeteta kojima je oduzeto roditeljsko pravo ili djeteta koje je odlukom nadležnog centra za socijalni rad ili općinske službe socijalne zaštite smješteno u hraniteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite tijekom trajanja razdoblja unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe. U tom pogledu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će kroz službene evidencije nadležnih centara i općinskih službi provjeriti činjenice. Ako se utvrdi da je tijekom trajanja razdoblja unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe roditeljima oduzeto roditeljsko pravo ili da je došlo do smještaja djeteta u hraniteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite, roditelj djeteta kojem je isplaćena novčana pomoć za novorođeno dijete dužan je izvršiti povrat sredstava.
 
Prebivalište u FBiH devet mjeseci prije dana rođenja djeteta
 
U uvjetima za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete istaknuto je da majka mora biti državljanka BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriju Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta. Dijete mora biti rođeno u BiH u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u kalendarskoj godini u kojoj se iz federalnog proračuna za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Ako je otac djeteta državljanin BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriju Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta, onda se majci koja nije državljanka BiH može odobriti ova pomoć. Također, majci djeteta koje nije rođeno u BiH može se odobriti ova pomoć ako je zbog zdravstvenih razloga u vrijeme porođaja boravila u drugoj zemlji.
 
Podnošenje zahtjeva
 
Uredbom je utvrđeno da se zahtjev za odobrenje pomoći podnosi putem elektronske aplikacije koja će biti dostupna na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nakon okončanog postupka registracije i podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć kroz elektronsku aplikaciju, Ministarstvo će izvršiti provjere unesenih podataka putem službene baze Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). 
 
Razdoblje za podnošenje zahtjeva za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete, uključujući i njegovu eventualnu dopunu, teče od 1. siječnja kalendarske godine u kojoj se iz proračuna Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe pa do 15. siječnja naredne kalendarske godine.
 
index Instagram400x230 youtube