Vlada ŽZH izdvojila sredstva za infrasktrukturu, hospicij, udžbenike...

Na svojoj novoj sjednici Vlada Zapadnohercegovačke županije (ĆZH) donijela je Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije "Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva" utvrđenih županijskim Proračunom za 2023. godinu, a kojom se odobrava izdvajanje sredstava jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 200.000 KM.

Tako je Grad Široki Brijeg za izvođenje radova na izgradnji crpne stanice Knešpolje dobio 50.000 KM, Grad Ljubuški za izgradnju vodovoda u naseljenom mjestu Studenci 50.000 KM, Općina Posušje za izgradnju vodovoda Rakitno - sekundarna distributivna mreža na području MZ Sutina 50.000 KM te Općina Grude za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodozahvata Grudsko vrilo 50.000 KM, navodi se u priopćenju Vlade ZHŽ.

Hospicij i zaštita okoliša

Donesena je i Odluka o donošenju Programa utroška sredstava "Tekući prijenosi za zaštitu okoliša" u iznosu od 900.000 KM, a ciljevi navedenog Programa su višestruki.

Odobrena je isplata sredstava Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški u iznosu od 150.000 KM za potporu rada Hospicija, koji pruža uslugu medicinske skrbi o osobama u terminalnim stadijima oboljenja, većinom onkološkim bolesnicima.

Nabava udžbenika

Također, Vlade je donijela Odluku o korištenju sredstava "Kapitalni izdaci - nabava udžbenika" u iznosu od 150.000 KM koji će se koristiti za nabavu radnih materijala za učenike 1. razreda osnovne škole te nedostajućih udžbenika za učenike od 2. do 9. razreda osnovne škole te je usvojena Odluku o odobravanju isplate za sufinanciranje prijevoza učenika, kojom se odobrava isplata sredstava u iznosu od 1.500.000 KM po kriteriju broja upisanih redovitih učenika u javne osnovne i srednje škole u školskoj 2022/2023 godini, osim glazbenih škola.

Vlada je, uz ostalo, usvojila i izvješća o radu pojedinih ureda i institucija.

 
index Instagram400x230 youtube