Sredinom svibnja u FBiH prva isplata invalidnina uvećanih za 70%

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je Feni da će u Federaciji BiH od 1. travnja biti značajno uvećana prava (invalidnina, tuđa njega i pomoć i ortopedski dodatak) za populaciju osoba sa neratnim invaliditetom.

To će biti omogućeno početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite obitelji s djecom FBiH, koji će stupiti na snagu 16. ožujka, osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

Ukaz o proglašenju tog zakona potpisao je 28. veljače bivši predsjednik Federacije Marinko Čavara.

Na taj način stekli su se uslovi za objavu Zakona 8. ožujka u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počet će od 1. aprila.

To će, kako kaže ministar Drljača, značiti da će se prva isplata invalidnina izvršiti po novom obračunu sredinom svibnja.

- Naime, osnovica za obračun visine ovih prava iznosit će 80 posto najniže cijene rada, što trenutno iznosi 476,80 KM. To je povećanje osnovice od oko 70 posto u odnosu na dosadašnju fiksnu osnovicu od 274,40 KM. Nova osnovica će se primjenjivati na sva tri prava u skladu sa zakonom – istakao je Drljača.

Dodao je da će za isplatu prava po novome obračunu na godišnjoj razini biti potrebno dodatnih 122.000.000 KM. S obzirom na to da je proračun za ovu godinu već usvojen u visini od 160.000.000 KM za ove namjene, do kraja godine biće potrebno osigurati dodatna 72.000.000 KM.

- Nedostajući novac trebao bi se osigurati rebalansom federalnog proračuna za tekuću godinu – poručio je Drljača.

Također, i iz Federalnog ministarstva financija kažu da nedostajući iznos može biti osiguran izmjenama i dopunama proračuna FBiH za 2023. godinu “kada Vlada Federacije BiH da instrukciju Ministarstvu financija FBiH da započne sa procedurom pripreme izmjena i dopuna peroračuna”.

Podsjećamo, navedeni Zakon odnosno povećanje invalidnina odobreno je u Predstavničkom domu i Domu naroda Federalnog parlamenta na prijedlog Irfana Čengića i Jasminka Kapića.

 
index Instagram400x230 youtube