Usvojen Zakon o ustanovama socijalne zaštite, uređuje se rad Zavoda: Ljubuški, Drin, Bakovići, Pazarić, Sarajevo

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je danas Zakon o ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

Obzirom da je Predstavnički dom ranije usvojio tekst Zakona u istom sadržaju Zakon će stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

Zakonom se uređuje funkcioniranje 5 javnih ustanova socijalne zastite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH – Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo.

– Cilj je da se uspostavi kvalitetan pravni okvir za transformaciju oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite. Također, želimo otkloniti većinu uočenih problema u vezi uspostave i provedbe minimalnih standarda stručnog rada, te da se ispune nužni infrastrukturni preduvjeti od strane ovih ustanova za kvalitetno pružanje usluga te značajno profesionalizovati upravljačke, nadzorne i rukovodne pozicije, kaže ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zakon određuje da se ustanovi Pazarić mogu primati korisnici do 30 god života, dok se u ustanovama Bakovići i Drin ne mogu primati osobe mlađe od 18 god. Također, u ustanovi Pazarić moći će se primati i djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji, a za koje trenutno u FBiH ne postoji adekvatna institucionalna zaštita.

Ustanove i njihovi uposlenici su dužni postupati u skladu sa međunarodnim standardima, po načelu humanizma i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, dužni su informisati korisnike usluga i uključiti ih u proces odlučivanja shodno njihovim mogućnostima.

Izričito je zabranjena diskriminacija, zlostavljanje i prisila, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Korisnici imaju pravo na privatnost i povjerljivost osobnih podataka i pritužbu.

Zakonom su utvrđena tijela upravljanja (upravni odbor), nadzora (nadzorni odbor) i upravljanja (ravnatelj), njihova nadležnost, način imenovanja, te posebni uvjeti za obnašanje ovih dužnosti.

Naknade članovima UO i zajedničkog NO će se financirati iz proračuna FBiH, čime će se rasteretiti proračun ustanova. Ranije imenovani članovi UO i NO nastavit će svoje dužnosti do imenovanja novih članova nadzornog i upravnog odbora, a najkasnije do šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.

 
index Instagram400x230 youtube