18. svibnja 1992. Početak VRO Oslobađanje juga Hrvatske

 
Dana 18. svibnja 1992. godine otpočela je VRO Oslobađanje juga Hrvatske,prva i najveća napadna operacija Hrvatske vojske i policije u 1992. godini, čije je izvođenje omogućila uspješna herojska obrana Dubrovnika 1991. i njegovi branitelji.
 
Stoga je razumljivo da se već dugi niz godina u ovo vrijeme nalazi u središtu našeg interesa i da joj se uvijek iznova vraćamo. 
 
Početkom travnja 1992. godine, neposredno po izbijanju rata u BiH, snage Jugoslavenske armije pokušavaju ovladati dolinom Neretve, izbiti na more i potom zauzeti hrvatski Jug. Nastojeći onemogućiti planove agresora i izbjeći nove gubitke državnog teritorija Glavni stožer HV 4. travnja 1992. godine izdaje zapovijed snagama Sektora Dubrovnik i HRM za provođenje uporne obrane i sprječavanje neprijateljskog proboja u dolinu Neretve. Obrambene snage dodatno se ojačavaju dolaskom 1. i 4. gardijske brigade HV te osnivanjem Južnog bojišta, pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, kako bi nakon slamanja neprijateljskih napada mogle preći u napadna djelovanja, deblokirati Dubrovnik i osloboditi južnu Hrvatsku.  
 
Dugo planiranu napadnu operaciju agresor je poduzeo u vremenu od 11. do 23. travnja 1992. Zahvaljujući uspješnoj obrani crte bojišnice, od Bistrine preko Gradca, Hutova do prijevoja Stolovi, Hrvatska vojska 18. svibnja 1992. godine prelazi u opći napad na cijeloj bojišnici, te angažiranim snagama koje su brojale 5300 vojnika prodire prema Dubrovniku. 
 
Oslobađanje privremeno okupiranog dubrovačkog područja i izlazak naših snaga na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, izvršen je nizom međusobno povezanih i uspješno izvedenih operacija Hrvatske vojske. Nositelji svih napadnih djelovanja bile su profesionalne brigade, bolje naoružane i jače formacije, koje su probijale neprijateljske crte i vršile prodore koristeći i manje skupine za napade na značajne ciljeve u dubini neprijateljeva rasporeda. Za njima su nastupale pričuvne brigade koje su izvršavale osiguranje i učvršćivanje zauzete crte te čišćenje terena od zaostalih neprijateljskih snaga. Ovaj način ratovanja, po prvi put korišten na Južnom bojištu, kasnije će biti uspješno primjenjivan u svim budućim oslobodilačkim operacijama HV.
 
DEBLOKADA DUBROVNIKA
 
U sklopu prve operacije koja je za cilj imala deblokadu Dubrovnika, izvođene od 18. svibnja do 30. lipnja 1992., Četvrta brigada ZNG prodire rubom Popovog polja prema Ravnom i Zavali, ostvarujući potrebnu dubinu prostora, a Prva brigada ZNG priobalnim smjerom kreće prema Slanom. Tijekom teških borbi za oslobađanje Dubrovačkog primorja i zaleđa pridružuju im se pričuvne postrojbe 115. brigada HV, MOMP Pelješac, Primorska satnija i Odred naoružanih brodova Dubrovnik. 
 
Koristeći povlačenje jedinica JA s prilaza Dubrovniku, snage Zapovjedništva obrane općine Dubrovnika, koje su brojale 2700 vojnika, 26. svibnja izlaze iz Grada i prelaze u napadna djelovanja oslobađajući Rijeku i Župu dubrovačku. Spajanjem snaga 1. i 4. gardijske brigade sa 163. brigadom HV 28. lipnja na području Osojnika, uspješno je izvršena deblokada Dubrovnika.
 
(Dio teksta Povjesnice Oslobađanje juga Hrvatske, autora Miša Đuraša i Varine Jurica Turk, www.mdrd.hr)
#mdrd #medjunarodnidanmuzeja
 
index Instagram400x230 youtube