Na području Ljubuškog prošle godine 160 požara

Tijekom 7. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite ZHŽ-a govorilo se i o tome koliko je požara evidentirano na području Županije u prošloj godini.

Izneseno je da je ukupno u 2019. godini evidentirano 518 požara od čega je 262 nisko raslinje i trava, 154 šumska požara, te 25 požara u stambenim objektima i 77 ostalih požara (divlje deponije, otpad, automobili…).

Najveći broj požara bilo je na području Grada Širokog Brijega (185), a potom slijedi Grad Ljubuški (160). Također, evidentirano je 110 požara na području Općine Posušje i 63 na području Općine Grude.

 
 
index Instagram400x230 youtube