Ljubuški u 2019. godini ostvario porast zaposlenih i porast u oblasti izvoza roba

Po izračunu indeksa razvijenosti Federalnog zavoda za programiranje u 2019. godini na prvom mjestu po rangu razvijenosti unutar ŽZH je grad Široki Brijeg, a Ljubuški je ostvario porast zaposlenih i porast u oblasti izvoza roba.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2019. godini u Federaciji BiH, porezni prihodi svih ćupanija iznose 427.996,000 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 7,5 posto (prihodi u 2018. godini su iznosili 398.097,000 KM). Porezni prihodi po glavi stanovnika u FBiH iznose 195,4 KM i viši su za 7,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U ŽZH u 2019. godini ostvareni su porezni prihodi u iznosu od 15,5 milijuna KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 6,1 posto.

Najviši poreznih prihodi ostvareni su u Širokom Brijegu u iznosu od 6,2 milijuna KM, a najniži u općini Posušje u iznosu od 2,5 milijuna KM.

Porezni prihodi po glavi stanovnika u ŽZH iznose 165,8 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 6,3 posto i što je 84,8 posto u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši porezni prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Širokom Brijegu u iznosu od 214,5 KM, a najniži u općini Posušje u iznosu od 125,3 KM.

NE/UPOSLENOST

U 2019. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 531.483, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 2,2 posto ili 11.683 zaposlenih osoba. U ŽZH prosječan broj zaposlenih iznosi 20.020, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 698 ili za 3,6 posto. Broj uposlenih u ŽZH sudjeluju u ukupnom broju zapolsenih u FBiH sa 3,8 posto.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama/gradovima ŽZH, najviše u Ljubuškom za 5,6 posto, Širokom Brijegu za 3,3 posto, Posušju za 2,9 posto i Grudama za 2,7 posto.

Registrirana nezaposlenih u ŽZH u 2019. godini iznosi 10.549 osoba koja traže zaposlenje, što je manje za 153 osobe ili 1,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih FBiH sudjeluje s 3,4 posto.

Najveći prosječan broj nezaposlenih osoba registriran je u Širokom i Ljubuškom (0,8%), dok je najmanji broj registriran u općini Grude (0,6%) i Posušje.

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u skoro svim općinama/gradovima, najviše Ljubuškom za 4,3 posto i općini Grude za 2,1 posto dok je jedino povećanje zabilježeno u Širokom Brijegu za 0,1 posto.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA

Kada je riječ o industrijskoj proizvodnji u ŽZH ostvaren je trend rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 11,6 posto.

Prema područjima i oblastima KD-a najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ove županije ima prerađivačka industrija.

U ŽZH prosječna neto plaća iznosi 861 KM što je odnosu na 2018. godinu više za 8,2 posto što je 92,8 posto u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u svim općinama/gradovima ŽZH, a najviše u Ljubuškom za 9,6 posto a najmanje povećanje mjesečne plaće zabilježeno je u Širokom Brijegu za 6,6 posto.

Pregled plaća po općinama/gradovima ŽZH 2019.

plata12.JPG

 

Ukupan broj poslovnih subjekata u ŽZH iznosi 5.447 i viši je za 208 ili 4,0 posto u odnosu na prethodnu godinu. Broj poslovnih subjekata u ŽZH sudjeluje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa 4,8 posto.

"Registriran broj pravnih osoba u FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosi 60.794, što je više za 2,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok u ŽZH broj pravnih osoba iznosi 3.310, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 76 ili 2,4 posto. Broj registriranih pravnih osoba u ŽZH sudjeluje u ukupnom broju registriranih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 5,4 posto. Broj registranih fizičkih osoba – obrtnika u FBiH, sa stanjem na dan 31.12.2019. godini iznosi 52.161 što je više za 1,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok u ŽZH broj registriranih obrtnika iznosi 2.137 što je više za 132 ili 6,6 posto u odnosu na 2018. godinu. Broj registriranih fizičkih lica-obrtnika u ŽZH sudjeluje u ukupnom broju registriranih fizičkih osoba - obrtnika u Federaciji BiH sa 4,1 posto", navedeno je u Izvješću.

Broj registriranih poslovnih subjekata po općinama ŽZH 2019.

obrtnici.JPG

U ŽZH izvoz iznosi 627 milijuna KM što je za 9,5 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz ŽZH -a sudjeluje u ukupnom izvozu FBiH sa 8,2 posto.

Povećanje izvoza u ŽZH zabilježeno je u svim općinama/gtadovima, a najviše u gradu Ljubuški za 30,0 posto, Grudama 11,3 posto dok je najmanje povećanje izvoza zabilježeno u Širokom Brijegu .

Uvoz je iznosio 1.668 milijuna KM što je za 9,5 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz ŽZH -a sudjeluje u ukupnom uvozu FBiH sa 12,0 posto.

Povećanje uvoza zabilježeno je u svim općinama/gradovima, a najviše u Širokom Brijegu za 12,8 posto, Grudama za 12,6 posto dok je najmanje povećanje uvoza zabilježeno u općini Posušje za 3,8 posto.

U Izvješću se navodi da je trgovinski deficit Federacije BiH u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 6.225 milijuna KM i bilježi povećanje za 16,2 posto u odnosu na 2018. godinu, dok je u ŽZH zabilježen deficit u iznosu od 1.041 milijuna KM i bilježi povećanje za 9,5 posto.

 
index Instagram400x230 youtube