Svratili u Jadran: Kod Šolte snimljeni kitovi [video]

Ove godine se susrećemo sa sve većim brojem dupina, kitova i morskih pasa u našem Jadranu...

Nagađa se da je možda i pandemija potpomogla tome, budući da ima manje prometa i onečišćenja mora.

Prema neprofitnoj organizaciji Institut Plavi Svijet koja je posvećena istraživanju morskog okoliša i morskih organizama, ukupno 11 vrsta kitova čini stabilne populacije u Sredozemnom moru i susjednim područjima. - piše portal Pomorac.

U Jadranu obitava nekoliko vrsta dupina, ulješura i Cuvierov kljunasti kit. Prema trenutnim saznanjima, jedino dobri dupin trajno naseljava cijeli Jadran. 

Prugasti dupin, glavati dupin i Cuvierov kljunasti kit prisutni su jedino u južnom Jadranu, dok ulješure tek povremeno navraćaju u Jadran. Veliki kitovi sezonski posjećuju južni i srednji Jadran.

Snimku portala Pomorac pogledajte u nastavku: 

 
index Instagram400x230 youtube