Granična policija BiH će zaposliti 300 kadeta

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini, kojim je predviđeno zapošljavanje 300 kadeta u Graničnu policiju BiH do kraja travnja 2022. godine.

Prema planu, prva grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebali bi započeti školovanje 1. siječnja 2021. godine, a zaposliti se u rujnu 2021. (policajci), odnosno u svibnju 2021. godine (mlađi inspektori).

Druga grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebali bi započeti školovanje 1. listopada 2021. godine, a da se zaposle u svibnju 2022. godine (policajci), odnosno u veljači (mlađi inspektori).

Europska komisija je u sklopu projekta pomoći BiH u upravljanju migracijama ,,IPA Special measures III”, između ostalog, odobrila financiranje troškova osnovne obuke za 300 kadeta Granične policije u iznosu od 2.250.000 KM. Ova sredstva će biti operativna u rujnu 2020. godine.

Poslijednja izmjena danaPetak, 11 Rujan 2020 08:18
 
index Instagram400x230 youtube