Na današnji dan rođen sin znamenitog Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka

Bosanskohercegovački književnik Riza-beg Kapetanović Ljubušak rođen je u Vitini kraj Ljubuškoga 25. svibnja 1868, a umro u Sarajevu 24. prosinca 1931.

Nakon austrijske okupacije BiH 1878. bio je prvi Bošnjak koji je pohađao vojnu kadetsku školu u Sarajevu. Sin je znamenitog Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka. Živio je na obiteljskim posjedima baveći se književnim radom.

Riza-beg je prvi bosanskohercegovački pjesnik koji piše latinicom i prvi koji je objavio zbirku pjesama iza austrougarske okupacije (1893).

Jedan je od istaknutijih predstavnika bosanskohercegovački nacionalnog buđenja, surađivao je u “Bosanskoj vili”, “Bošnjaku”, “Viencu”, “Nadi”, “Beharu” i drugim časopisima, suosnivač je društva “Gajret” 1903, kojemu je dao ime.

Objavio zbirku domoljubnih i ljubavnih pjesama “Pjesme Riza bega Kapetanovića-Ljubušaka” (1893) i dramu u stihovima “Hadžun” (1906).

 
index Instagram400x230 youtube