Vlada ŽZH utvrdila privremenu osnovicu za izračun bruto plaće

U petak 22. svibnja 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 54. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine i uputila ga Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u daljnju proceduru.

Vlada je donijela Odluku o privremenom utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, županijskog pravobranitelja i zamjenika županijskog pravobranitelja u Županiji Zapadnohercegovačkoj za mjesec svibanj i lipanj 2020. godine; Odluku o kriterijima i odobravanju isplate sredstava s pozicije „Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Odluku o prijenosu sredstava Studenskom centru u Mostaru utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Odluku o dopuni Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu i Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2020. godinu.

 
index Instagram400x230 youtube