Vlada FBiH traži javno objavljivanje imena i mjesta boravka osoba u izolaciji

Istaknuto Vlada FBiH traži javno objavljivanje imena i mjesta boravka osoba u izolaciji

Federalna vlada, koja je u stalnom zasjedanju, zadužila je u utorak Federalni stožer civilne zaštite da hitno razmotri problematiku i poduzme aktivnosti u vezi sa osobama koje krše mjere o izolaciji.

Zbog toga je zatražila da se donese naredbu na osnovu koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove, s ciljem zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osobe za koju bude utvrđeno da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama o izolaciji. Ovo je zatraženo i od županijskih uprava za inspekcijske poslova i županijskih inspekcijskih organa, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ovo je zatraženo i od županijskih uprava za inspekcijske poslova i županijskih inspekcijskih organa, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Vlada je zadužila Federalni stožer civilne zaštite da donese naredbu na osnovu koje će županijski i općinski / gradski stožeri civilne zaštite biti dužni u roku od 24 sata osigurati adekvatan prostor za smještaj osoba za koje je utvrđeno da su postupile suprotno mjerama izolacije.

Za sprovođenje osoba koje su prekršile naložene mjere o izolaciji nadležna su, u skladu sa zakonom, županijska ministarstva unutarnjih poslova, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 
index Instagram400x230 youtube