Vlada ŽZH utvrdila nacrte zakona o uređenju i građenju

39. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je u srijedu, 15. siječnja 2020. godine u Širokom Brijegu pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o građenju te ih, uz preporuku da se za iste održi javna rasprava, uputila u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je u skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru.

Nakon kraće rasprave, Vlada je Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva također uputila u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Vlada je donijela Odluku:

  • o davanju suglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2031 k. o. Gradac,
    Široki Brijeg;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu
  • Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke zbog imenovanja novog ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

 
index Instagram400x230 youtube