Mr. Robert Vidović održao sastanak s predstavnicima institucija BiH koje koriste e-servise VM BiH

Glavni tajnik Vijeća ministara BiH mr. Robert Vidović održao je danas u Sarajevu sastanak s predstavnicima institucija BiH koje koriste e-servise Glavnog tajništva Vijeća ministara BiH.

Glavni tajnik VMBiH Vidović informirao je nazočne da je Vijeće ministara BiH na 162. sjednici usvojilo Analizu korištenja servisa e-vlade i mogućnosti korištenja servisa od strane drugih institucija, dokument u kojem je definiran set preporuka čija će realizacija omogućiti korištenje servisa e-vlade od strane svih institucija u punom kapacitetu. Upoznao je predstavnike institucija BiH sa sustavom e-vlade, servisima i uslugama koje su institucijama na raspolaganju, a koje mogu značajno unaprijediti internu i eksternu komunikaciju, te poboljšati učinkovitost rada. Istaknuo je da Glavno tajništvo kontinuirano radi na podizanju kvalitete informacijskih rješenja i informatizacije u institucijama BiH.

„Glavno tajništvo Vijeća ministara BiH nudi veliki broj servisa institucijama BiH, kako na razini potpune integracije u sustav e-vlade tako i na razini pojedinačnih servisa i usluga. Kontinuiranim unapređenjem IKT infrastrukture i elektroničkih usluga koje institucije BiH koriste u izvršavanju svojih svakodnevnih zadataka olakšavamo administrativne poslove građanima i gospodarskim subjektima u Bosni i Hercegovini na mnogo transparentniji i učinkovitiji način. Mi vam stojimo na raspolaganju, kao tehnička potpora unapređenju poslovanja, a vaše je da izaberete e-servise koji su vam na raspolaganju i koji vam mogu pomoći u radu“, istaknuo je glavni tajnik Vijeća ministara BiH.

Tijekom sastanka razgovarano je i o alarmantnim podatcima Agencije za državnu službu BiH o napuštanju državne službe od strane IT stručnjaka/državnih službenika, što predstavlja dugoročni problem za neometano funkcioniranje institucija BiH u umreženom društvu, kao i o aktivnostima i adekvatnoj koordinaciji i komunikaciji između institucija BiH u cilju iznalaženja sustavnih rješenja za rješavanje ovog problema.

 
index Instagram400x230 youtube