Zapošljavanje osam kadeta u SIPA-u

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2019. godini.

Planom je predviđeno zapošljavanje osam kadeta u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), kao upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva sigurnosti. 
index Instagram400x230 youtube