Zastupnički dom nije usvojio strategiju zapošljavanja u FBiH

Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018-2021. godina, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada, nije dobila većinu glasova na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Za strategiju je glasalo 45 zastupnika, 37 je bilo protiv, dok su dva zastupnika bila suzdržana.

Tijekom rasprave su diskutirali najviše zastupnici oporbe čije je mišljenje da je ovaj dokument manjkav i da nije na tragu razvojne komponente Federacije BiH, kao i da ne sadrži viziju razvoja i upošljavanja u IT sektoru kao najperspektivnijoj oblasti posebno za mlade kadrove.

Po mišljenju ovih diskutanata, stoga je predloženu strategiju trebalo vratiti Vladi na doradu.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača obrazložio je da donošenje entitetskih strategija zapošljavanja uvjetuje strategiju te vrste na državnoj razini, odnosno ‘povlačenje’ 20 milijuna eura europskog novca.

Federalna vlada odobrila je prošle godine strategiju za razdoblje 2018-2021. kojom je, po njegovim riječima, željela napraviti iskorak u odnosu na prethodnu, iz razdoblja 2009-2013.

Mladi su izdvojeni kao posebna kategorija, dodao je Drljača, a kao cilj predloženih aktivnosti i mjera je bilo definiriano – kreirati dominantno poticajno okruženje za zapošljavanje.

Za razliku od predložene strategije zapošljavanja, zastupnici su gotovo bez diskusija na ovoj sjednici odobrili većinom glasova izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg federalnog proračuna.

 
index Instagram400x230 youtube