Sjednica Gradskog vijeća Ljubuški [najava]

Trideset i prva sjednica Gradskog vijeća Ljubuški održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine, s početkom u 10,00 sati, a u prilogu možete pogledati dnevni red sjednice što ga je predložio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić.

1.Usvajanje zapisnika sa XXX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka TMT i ostale vodotoke na području općine Ljubuški,
4. Prijedlog Odluke o odobrenju overdrafta,
5. Prijedlog Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog.
6. Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
b)imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

7.Prijedlog rješenja o:
a)razrješenju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
b)imenovanju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
9. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora na javnu raspravu,
10.Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima na javnu raspravu

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

 
index Instagram400x230 youtube