Udruga “Bilig” organizira predstavljanje knjige Radoslava Dodiga na Humcu

Udruga Hercegovačka kulturna baština — Bilig u suradnji s Gradom Ljubuškim, u sklopu Ljubuškog kulturnog ljeta, u četvrtak, 30. srpnja 2020. godine, u 20 sati, u crkvenom dvorištu Franjevačkog samostana na Humcu, organizira predstavljanje knjige Radoslava Dodiga LJUBUŠKl KRAJ U ANTlČKO DOBA.

Knjigu će predstaviti: prof. Lana Dodig, dr. Ivo Lučić i prof. lvan Vukoja.

Predstavljanje knjige će biti u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

Radujemo se Vašem dolasku!

 
index Instagram400x230 youtube