Sveti Silvestar I. – papa u prijelomnom razdoblju kršćanstva

Na posljednji dan u godini, 31. prosinca (Stara godina) slavimo Silvestrovo, obilježavajući kraj godine i dočekujući novu.

Silvestar I. je bio 33. papa, nasljednik Miltijada, s pontifikatom od 31. siječnja 314. do 31. prosinca 335. Sveti Silvestar bio je papa u prijelomnom razdoblju kršćanstva – u doba rimskog cara Konstantina, kad je Crkva konačno prestala biti proganjana od državnih vlasti.

Dakle, bio je prvi papa koji je upravljao Crkvom nakon Milanskog edikta (313.) kojim je car Konstantin legalizirao kršćanstvo u Rimskom Carstvu te dopustio kršćansko bogoslužje. Silvestar je po svojim legatima predsjedavao koncilu u Nikeji i borio se protiv arijanizma, u to doba vrlo raširenog krivovjerja. Po legendi, krstio je rimskoga cara Konstantina I.

Njegove relikvije nalaze se u crkvi sv. Silvestra u Rimu. Osmi je po dužini pontifikata. Bio je papa 21 godinu, 11 mjeseci i jedan dan, odnosno 8005 dana.

 
index Instagram400x230 youtube