Giffey i Pejčinović-Burić u povodu 8. ožujka: Za život bez nasilja

U zajedničkoj izjavi povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena UN-a, njemačka ministrica za obiteljska pitanja, starije građane,

žene i mlade Franziska Giffey i glavna tajnica Vijeća Evrope Marija Pejčinović Burić ističu značaj 10. godišnjice Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija kao Istanbulska konvencija, otkako je otvorena za potpisivanje u Istanbulu 2011. godine, priopćeno je iz Vijeća Europe.

One naglašavaju da je postigut značajan napredak u zaustavljanju takvog nasilja, sa 34 zemlje koje su do sada pristupile Konvenciji, ali i zato što je uspješan nadzor u polovici tih zemalja rezultirao suradnjom i razmjenom praksi.

I dalje postoje mnoge prepreke i izazovi, od povećanog broja poziva na SOS linije za nasilje u obitelji tijekom ograničenja kretanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa, do političkih pokreta protiv Konvencije zasnovanih na lažnom tumačenju njenih ciljeva. Ipak na te izazove se mora suočiti s odlučnošću.

Ministrica Giffey i glavna tajnica Pejčinović Burić postavili su cilj za idućih 10 godina – i po mogućnosti prije – da svih 47 država članica Vijeća Europe pristupe Konvenciji.

 
index Instagram400x230 youtube