Postavljena prometna signalizacija u Grljevićima

Nakon što je ovo ljeto asfaltiran dio puta na dionici Gornja Vitina – Grljevići, sad je postavljena turistička i prometna signalizacija. Cilj postavljanja turističke i prometne signalizacije je upućivanje vozača osiguravajući im informacije o smjeru kretanja i potvrdi kretanja.

Asfaltiranje puta i postavljanje signalizacije doprinijeti će povećanju podizanja kvalitete života i općenito povećanja atraktivnosti područja sela Grljevići te povezivanju Ljubuškog i Širokog Brijega preko Grljevića i Rasna, kao i s budućom brzom cestom Mostar – Imotski (R. Hrvatska).

Dakle, riječ je o putu od važnosti za Županiju Zapadnohercegovačku, pa i šire. Zato će, mještani upregnuti sve snage, od vlastitog doprinosa, podrške raseljenih, Grada i Županije, kako bi sadašnji nepregledni trometarski put smjera preko Gornje Vitine – Grljevića i Rasna povezao Ljubuški i Široki Brijeg na maksimalno tridesetak kilometara.

399591132_729016962575673_6068468250155610616_n.jpg

 
index Instagram400x230 youtube