Obavijest o stavljanju Elaborata određivanja granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (“Službene novine Federacije BiH” broj: 26/09 i 65/20),

dostavljamo “Elaborat određivanja granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – Grad Ljubuški, vodotok Studenčica” na uvid javnosti.

Prilozi:

1. Naslovna

2. Elaborat vodno dobro Studenčica

3. Imenovanje osoblja i tehničko

4. Izvod iz sudskog registra Geometrika

5. Parcele Studenčica

6. Podaci

7. Popis koordinata

8. Potvrda katastar

9. Rješenje Geometrika

10. Uvjerenje o izvođenju geodetskih radova

11. VD Studencica 1_2.pdf

12. VD Studencica DOF 2_2.pdf

13. VD Studencica DOF 1_2.pdf

14. VD Studencica DOF 2_2.pdf

15. VD Studencica pregledna.pdf

 
index Instagram400x230 youtube