Ljubušak na čelu Turističke zajednice dalmatinskog grada

Ljubušak Marinko Brkić novi je direktor Turističke zajednice grada Trilja.

Nakon što je dugogodišnja direktorica TZ Trilj Andrijana Ivković krenula u druge turističke i poslovne vode, Triljani su krenuli u potragu za novim čelnim čovjekom turizma u svom kraju.

Nakon provedenih javnih natječaja, na tu dužnost 1. lipnja stupio je Marinko Brkić. Iza novog čelnog čovjeka triljske turističke zajednice dugogodišnji je rad u turizmu, marketingu i poduzetništvu. Inače je po zvanju ekonomist, a diplomirao novinarstvo, magistrirao na temu ‘Turizam i destinacijski menadžment’.

U svom prvom javnom nastupu u programu Hit radija je istaknuo neke od važnijih odrednica iz plana i programa djelovanja.

Cijela turistička priča, ne samo za triljski nego i cijeli cetinski pa širi kraj, treba biti rijeka Cetina.To mora biti u svakom pogledu identitet čovjeka i kraja ovog područja. Želja mi je da s ostalim dionicima koji djeluju u razvoju turizma, kao što su turistički djelatnici, poduzetnici, kulturni i eko aktivisti stvorimo jednu klastersku organizaciju, odnosno kao jedan grozd budemo povezani, istaknuo je Brkić naglašavajući kako bi bilo poželjno da od samog izvora do ušća Cetine bude jedna ciljana destinacija, u okviru šireg pojma važnog za Splitsko-dalmatinsku županiju i cijelu Dalmaciju.

Kada je u pitanju turizam i aktivnosti u tom pogledu za područje grada Trilja Brkić je istaknuo:

Uz spomenuti slogan ‘Vratimo Trilj na Cetinu’ svakako vrijedno spomena su i ostale povijesne znamenitosti kojih ima uistinu podosta u cijelom triljskom kraju. Nedavno fešta Svetog Ivana u Grabu i njihove mlinice, stećci na Voštanima, Megdan na Čačvini, povijesni lokalitet na Gardunu, tvrđava Nutjak i druge znamenitosti. Sve ovo nastojat ćemo još više marketinški promovirati, ali i druge, za sada ne toliko otkrivene sadržaje, staviti u prepoznatljivi fokus javnosti, naglasio je novi čelnik TZ grada Trilja, dodajući kako turizam mora uvijek imati svoje novitete.

Naš cilj na triljskom području, mora težiti svakako na održivi turizam, a što je u skladu s preporukama svjetske i nacionalne turističke organizacije. Vjerujem kako ćemo u Trilju svi zajedno uspjeti u ovoj nakani da Trilj, ali i cijela Cetinska krajina budu još više prepoznatljivi na turističkom tržištu, kazao je Marinko Brkić najavljujući nadolazeće zanimljivosti u Trilju, kao što su Thrill Blues Festival, Trilj eko festival, Dani komina, pure i bronzina i druge programe, piše ferata.hr.

 
index Instagram400x230 youtube