Poslodavci s Vladom FBiH: Urediti pitanje minimalne plaće i doprinosa

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i dopremijeri i federalni ministri, financija Toni Kraljević  i razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, te federalni ministar pravde Vedran Škobić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić  jučer su u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, održali sastanak s predstavnicima reprezentativnog Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH.

Sastanku su uime Udruženja poslodavaca u FBiH prisustvovali predsjednik Udruženja Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić i članovi Upravnog odbora Udruženja Safudin Čengić, Adem Hanić, Ladislav Bevanda i Rasim Memagić. Predstavnici Udruženja poslodavaca naglasili su prioritete za tekuću godinu koje je usvojio Upravni odbor Udruženja, a odnose se na fiskalne i parafiskalne reforme i liberalizaciju tržišta rada.

- Potrebno je nastaviti i ubrzati reformske procese kada se radi o fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima privrede u Federaciji BiH, a posebno na kvalitetan i održiv način riješiti pitanja doprinosa, poreza na dohodak i dobiti, te s tim u vezi urediti i pitanje minimalne plate i drugih primanja zaposlenih u realnom sektoru u FBiH – usuglasili su se sudionici sastanka.

Predstavnici Vlade ukazali su na važnost očuvanja ravnoteže unutar sistema, vodeći računa o negativnom trendu u punjenju fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i održivosti sistema drugih obaveza prema korisnicima u Federaciji BiH. Do donošenja seta fiskalnih propisa i fiskalizacije, pozivaju se poslodavci da maksimalno, kao prelazno rješenje, iskoriste odluke Vlade Federacije BiH o povećanju primanja radnika kroz isplatu neoporezivih iznosa pomoći odobrenih odgovarajućom uredbom o isplati pomoći od poslodavaca i isplati jednokratne pomoći, te sa predstavnicima Vlade nastave razgovore.                                   

Tijekom sastanka, poslodavci su naglasili i važnost reforme i liberalizacije tržišta rada u Federaciji BiH, kroz hitno usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i Zakona o radu. Ovi zakoni su pripremljeni i upućeni u proceduru, te se očekuje njihovo skoro razmatranje i usvajanje. Istaknuto je i važnim da se ovim propisima razdvoje evidencije nezaposlenih osoba od aktivnih tražitelja posla što stvara nejasnoće na tržištu radne snage u FBiH. Programe i projekte zapošljavanja u FBiH, kao i projekte i fondove za posebne namjene, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, te druge osjetljive grupe na tržištu rada, potrebno je stalno ažurirati i prilagođavati trenutnim potrebama na čemu će nastaviti s radom predstavnici resornog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s poslodavcima i drugim zainteresiranim grupama.

Poslodavci su naglasili da je reforma zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite za poslovno okruženje još jedno od prioritetnih pitanja. Ocijenili su neprimjerenim važeće zakonsko rješenje, prema kojem ukupan teret od 42 dana bolovanja u FBiH pada isključivo na teret poslodavaca, te da se također, obaveza liječenja kao posljedica povreda na radu, bez obzira na krivicu i odgovornost poslodavca, prenosi isključivo na poslodavce. Ocijenjeno je da je zdravstveno osiguranje i zaštitu, potrebno preurediti i modernizirati, te se podržava nastavak zajedničkog rada predstavnika vlasti i poslodavaca, na skorim reformama u ovoj oblasti, a koje predvodi resorno Federalno ministarstvo zdravstva u Vladi FBiH. Još jedno od pitanja koje su poslodavci predstavili bitnim je cijene električne energije i pripreme za procese posebnih obaveza prema pravilima EU, a koje se odnose na plaćanje posebnih obaveza za korištenje “prljave” energije, a što će početi od 1. siječnja 2026. godine, zašto se, ocijenjeno je, BiH, pa tako i izvoznici i privreda trebaju kvalitetno pripremiti kako bi poboljšali i što više očuvali svoju konkurentnost na inostranom tržištu.

Premijer je najavio i rješavanje pitanja kada je riječ o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, kao ključne tačke razgovora predstavnika vlasti, te reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde pozvao je predstavnike poslodavaca da se aktivno uključe u pripremu novog Zakona o kaznenom postupku, kako bi se ažurirale određene odredbe koje se odnose na pitanja prilagodbe novom sistemu i standardima EU, te osigurala pravna sigurnost stranim i domaćim investitorima kapitala, malim investitorima i kreditorima, a što su već uredile zemlje u okruženju.

Na današnjem sastanku predmet konstruktivne rasprave, između ostalog, bilo je usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada, te skore objave grantova i projekti namijenjeni poduzetnicima u FBiH.

Zaključeno je da će se uspostavljena praksa razmjene informacija o prioritetima i pokrenutim aktivnostima nastaviti kroz najavljeni rad Ekonomsko – socijalnog vijeća i redovne mjesečne pregledne sastanke Vlade Federacije BiH i Udruženja poslodavaca u FBiH.

foto-02_1708444918.jpg

 
index Instagram400x230 youtube