Evo što iz Elektroprivrede HZ HB kažu na temu poskupljenja struje

”U ovom trenutku ne namjeravamo korigirati cijene električne energije za kućanstva”, potvrđeno je za Bljesak.info iz Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Naveli su kako je ovo poduzeće još uvijek u fazi analiza koje prethode donošenju godišnjih planova te da trenutno ne mogu ponuditi kompletnu informaciju o mogućem porastu cijena struje u sljedećoj godini. ”Podsjećamo da kućanstva imaju (i koriste) pravo opskrbe u okviru ‘javne usluge’ po cijenama na koje svoju suglasnost daje Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK, te da JP ‘Elektroprivreda HZ HB’ d.d. Mostar, kao javni opskrbljivač, nije FERK-u podnijela prijedlog kojim se mijenjaju cijene javne opskrbe od 1. siječnja 2024. godine.

Međutim, odredbe novog Zakona o električnoj energiji redefiniraju koncept ‘malog kupca električne energije’, čime određeni broj kupaca (kupci koji imaju više od 50 zaposlenih, više od 8.000.000 KM godišnjeg prihoda, svi objekti priključeni su na distribucijski sustav napona višeg od 1kV i troše više od 50.000 kWh električne energije godišnje) gubi pravo opskrbe u okviru javne usluge.

Ako znamo da su cijene javne usluge niže od cijena tzv. tržišne opskrbe, za ove će kupce navedeno donijeti određeni porast cijene električne energije. Nadležni operator distribucijskog sustava će, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, do 31. ožujka 2024. godine utvrditi popis kupaca koji, pored kućanstava, imaju pravo opskrbe u okviru univerzalne usluge, i o tome obavijestiti te kupce i njihove opskrbljivače”, naveli su iz ovog poduzeća i dodali kako će nastojati maksimalno ublažiti nagle cjenovne skokove za sve kategorije krajnjih kupaca.

Odluka Vlade FBiH

Komentirajući odluku Vlade FBiH kojom je proglašeno stanje ugrožene sigurnosti opskrbe električnom energijom navode kako za građane, odnosno, kućanstva, ova odluka ne znači ništa, obzirom da je usmjerena na tržišnu opskrbu. ”Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, pozivajući se na relevantne odredbe Zakona o električnoj energiji proglasila stanje ugrožene sigurnosti opskrbe električnom energijom, uzimajući prvenstveno u obzir visoke cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, uslijed kojih je postojala bojazan da bi definiranjem cijena tržišne opskrbe sukladno istima došlo do značajnog porasta ovih cijena, što bi se svakako negativno odrazilo, prvenstveno na industriju, a onda i na gospodarstvo u cjelini. Upravo u cilju amortizacije porasta veleprodajnih cijena i navedenih potencijalnih učinaka na gospodarstvo, Vlada je odlučila propisati način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena tržišne opskrbe električnom energijom. Za građane (kućanstva) ova odluka u praktičnom smislu ne znači ništa, s obzirom da je usmjerena na tržišnu opskrbu, a građani i mali kupci opskrbljuju se u okviru javne usluge, dok za gospodarstvenike predstavlja svojevrsnu zaštitu od ekstremnog porasta cijena njihove opskrbe”, istaknuli su.

Ističu kako zahvaljujući upravo njihovoj pogonskoj spremnosti i kvalitetnom upravljanju portfeljem i planiranju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar može svojim kupcima jamčiti stabilnu i sigurnu isporuku električne energije.

Domaćinstva ‘sigurna’?

Federalni premijer ranije je potvrdio kako zbog inflacije i situacije s kupovnom moći građana, neće doći do povećanja cijene električne energije za domaćinstva.

”Mi vrlo precizno pratimo stanje u svim oblastima koje su u nadležnosti u FBiH. Ovo je neki dvokorak koji pravimo kada je u pitanju zaštita energetske stabilnosti FBiH. Ovako kad kažete malo alarmantno zvuči, ali u stvari govorimo o tome da imamo situaciju da cijena električne energije koju isporučujemo manja je od proizvodne tako da je izvjesno kako Elektroprivreda mora ući u proces povećanja cijena električne energije. To će se kretati u onom zakonskom okviru do 20 posto povećanja, to je za gospodarstvo. Predstoji nam da u skladu sa usvojenim setom energetskih zakona pratimo situaciju, napravimo dubinsku analizu prema kojoj ćemo ona domaćinstva koja se ponašaju energetski odgovorno, koja troše manje električne energije – zadržati na nižoj cijeni, a oni koji budu enormno trošili električnu energiju, morat će malo više i da plate”, naglasio je on.

Na pitanje ima li Vlada mehanizme da kompenzira, odnosno da umanji mogući domino efekt kod poskupljenja struje gospodarstvu, kaže: ”Naši gospodarstvenici su u protekloj godini ostvarili dodatnu dobit od nešto više od milijardu. To su ostvarili na komparativnim prednostima koje imaju, i koje im je na neki način omogućila i država. A to je da imaju najnižu cijenu električne energije u regiji i sa ovim poskupljenjem to će biti najniža cijena. To daje dodatni doprinos njihovoj konkurentnosti, imamo prilično podcijenjenu radnu snagu i među najnižim stopama poreza na dobit. To su stvari koje se moraju uvažiti”, pojasnio je Nikšić. Dodao je da većina poslodavaca i gospodarstvenika prihvaća da je ovo realnost, da su inflatorni udari takvi da se mora povećati cijena električne energije te da nisu moguće redukcije za građane.

Uvertira za nešto drugo

Ekonomski stručnjak Admir Čavalić navodi kako Vlada FBiH koristi instrument koji je definiran novim Zakonom o električnoj energiji, a koji je usvojen sredinom godine. ”Ovaj instrument Vladi FBiH daje izuzetne ovlasti – mjere ograničenja isporuke, štednje i racionalizacije potrošnje električne energije, kao i mogućnost formiranja i kontrole cijene. Još uvijek nismo dobili detaljnije obrazloženje ove Odluke, a što bi u konačnici trebalo odrediti i ročnost iste. Međutim, ono što je izvjesno jeste da Vlada FBiH planira u 2024. godini značajnije intervenirati na tržištu električne energije. Vjerovatno da možemo očekivati rast cijena za gospodarstvo, potencijalno i za neke kategorije domaćinstva.

Ova Odluka je donijeta sa jasnom namjerom da se omogući zakonsko uporište za djelovanje i samo može predstavljati uvertiru za neka druga događanja”, rekao je Čavalić za Bljesak.info. Na upit o mogućem domino efetktu poskupljenja, navodi kako je moguće očekivati navedeno, a razumijevajući da električna energija predstavlja značajan trošak domaćeg gospodarstva.

”Poduzeća mogu automatski prebaciti teret na potrošače tj. cijene finalnih proizvoda/usluga. Naravno, na međunarodnom tržištu pada konkurentnost naših poduzeća”, naveo je. Navodi kako kada se saberu izostanak strukturnih reformi, politizacija javnih poduzeća koja su strateška u oblasti električne energije, te politički populizam i izostanak političke odgovornosti, dođemo u situaciju da BIH ne ne može podmiriti potrebe za električnom energijom iz vlastite proizvodnje. ”Naravno, ne treba zanemariti ni globalne okolnosti – od zelene transformacije, energetske krize, pa sve do pandemije pri tri godine. Pitanje je šta sada raditi i da li je čitav sistem entropičan odnosno da li kako godine idu sve ide gore i gore”, dodaje Čavalić za Bljesak.

Što Vlada može učiniti?

Kao neke od mjera koje Vlada FBiH može učiniti kako bi zaštitila građene i poduzetnike od poskupljenja električne energije ovaj ekonomski analitičar ističe kako gospodarsvenici građani prije svega očekuju reforme u procesu proizvodnje električne energije, što svakako uključuje oblast rudarstva kao primarnog izvora, tj. da se politički indikatori uspjeha zamjene ekonomskim. ”Dugoročno, to je najbolja zaštita. Dosta je problema, od manjka efikasnosti do ignoriranja kapitalnih projekata poput npr. Bloka 7 u Tuzli – pitanje je hoćemo li vratiti milijunske iznose i koliko to sada ima uticaj na potencijalni transfer troška na krajnje potrošače. Tu su svakako i mogućnosti razvijanja dodatnih programa sa ciljem suzbijanja energetskog siromaštva, što je posebno bitno za domaćinstva. Nedavno smo imali jedan takav EU program na području BiH, te se pokazalo da entitet RS dosta brže reagira u takvim situacijama”, zaključio je.

 
index Instagram400x230 youtube