Status roditelja njegovatelja stječe se podnošenjem zahtjeva, a mjesečna naknada iznosi 543 KM

Pretposljednjeg dana prošle godine krenula je primjena dugoočekivanog Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. U centre za socijalni rad već s prvim danima nove godine počeli su pristizati prvi zahtjevi roditelja koji zbog dvadesetčetverosatne skrbi o svojoj djeci nisu u mogućnosti ostvariti radni odnos, piše Večernji list BiH.

Što je potrebno

Naime, da bi ostvarili prava iz ovog zakona, roditelji najprije trebaju podnijeti zahtjev u nadležni Centar za socijalni rad gdje dobiju sve daljnje upute i popis potrebnih dokumenata što je propisano posebnim naputkom Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi.

Inače, Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH je svjetlo dana ugledao u rujnu prošle godine, kada je i stupio na snagu, ali se s njegovom primjenom krenulo od 30. prosinca.

Prema odredbama ovog zakona, roditeljima koji zbog bolesti djeteta ne mogu napuštati svoje domove kako bi odlazili na posao svaki mjesec će iz federalnog proračuna biti isplaćena naknada u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Budući da je Vlada FBiH nedavno na svojoj telefonskoj sjednici donijela odluku da se najniža plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje u neto iznosu od 543 KM, taj bi iznos trebali tijekom ove godine dobivati i roditelji njegovatelji.

Inače, roditelj njegovatelj u smislu ovog zakona je roditelj osobe sa 100-postotnim invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osobe koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od sljedećih osnovnih životnih potreba: kretanje u stanu i izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje osobne higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba.

Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koju je, u skladu s odredbama Obiteljskog zakona FBiH, nadležno tijelo imenovalo za staratelja.

Roditeljski dopust, priznanje

”Status roditelja njegovatelja pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja osobe s invaliditetom sa 100-postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe prve skupine, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom”, stoji u Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Zakonom je propisano da ovaj status može steći samo jedan od roditelja, iznimno, ako u obitelji postoji dvoje djece sa stopostotnom invalidnosti, tada pravo mogu ostvariti oba roditelja. Roditelju osobe s invaliditetom može se priznati status roditelja njegovatelja ako je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ako dostavi od Porezne uprave dokaz da nije osiguran u jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do njegove navršene 65. godine života. Važno je napomenuti i da se za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljski dopust za dijete drugom roditelju ne može priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete.

Također, zakon definira da se status roditelja njegovatelja ne priznaje roditelju ako je osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Roditelju se priznaje status roditelja njegovatelja kada osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružatelja usluga boravka, ili ako boravi više od četiri sata, ali mu roditelj tijekom tog boravka pruža pomoć i njegu.

Također, ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe s invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu s odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, na osnovi kojeg roditelj njegovatelj ostvaruje ovaj status.

 
index Instagram400x230 youtube