U FBiH najviše porasle cijene jestivih ulja i pilećeg mesa

Ako se usporede cijene za srpanj 2021. godine s cijenama iz srpanja  prošle godine, na nivou Federacije BiH, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najviše su porasle cijene jestivih ulja, za 36,6 posto i pilećeg mesa, za 24,7 posto.

U analiziranom periodu, cijene jaja i proizvoda baziranih na jajima porasle su za 5,6 posto, šećera za 3,3 posto, junećeg i telećeg mesa za 3,1 posto, brašna i ostalih proizvoda od žitarica za 3 posto, začini, prehrambeni dodaci i sol za 1,2 posto, tjestenine za 1 posto, dok su cijene riže, te konzervirane i prerađene ribe pale za 3,1, odnosno 0,4 posto, priopćila je direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo Jelena Pekić. 

Promatrajući ukupan indeks stope promjene cijena za cjelokupan asortiman prehrambenih proizvoda cijene su u srpnju 2021. godine u odnosu na srpnju 2020. godine porasle za 1,8 posto. Cijene hrane i bezalkoholnih pića su u srpnju 2021. godine pale za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Direkcija za robne rezerve SŽ će, kako navode,  u narednom periodu ostvariti intenzivniju suradnju s nadležnim ministarstvima i Vladom Sarajevske županije na polju jačanja kapaciteta i mehanizama na nivou županije kako bi se stvorili preduvjeti za efikasniju primjenu Zakona o kontroli cijena. U tijeku je planiranje i proračuna za 2022. godinu gdje je traženo povećanje sredstava za nabavku roba robnih rezervi, priopćeno je iz Direkcije.

 
index Instagram400x230 youtube