Stambeno kreditiranje mladih u FBiH: Tko određuje uvjete, kontrolira li se utrošak izdvojenih milijuna?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ovoj godini za stambeno kreditiranje mladih u Federaciji planirala 15 milijuna KM, i isto toliko bi trebala izdvojiti i Union banka koja je vlasništvo FBiH, a preko koje ide kreditiranje.

S obzirom na to da je ovo četvrta godina kako se izdvaja novac građana Federacije za rješavanje stambenog pitanja osoba do 40 godina, postavlja se pitanje tko određuje kriterije za dobivanje kredita, traži liVlada FBiH kao sufinancijer povratne informacije s terena o utrošku novca, piše Faktor.ba.

Kontrolira li se utrošak izdvojenih milijuna?

Union banka definira kriterije. Mi smo odlukom o izdvajanju sredstava definirali generalne kriterije po kojem principu i po kojoj osnovi se taj novaca doznačaje Union banci. Zatim, Union banka shodno svojim internim aktima, ali i aktima Agencije za bankarstvo FBiH, definira uvjete koji podrazumijevaju tko može aplicirati, koje su to kategorije stanovnika, koja dobna granica, koji su uvjeti, da li je neko kreditno sposoban, kako to dokazuje, govori nam Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra financija u Sektoru za Proračun i javne rashode.

Kontroliraju li Vlada FBiH ili Ministarstvo financija utrošak izdvojenih milijuna za stambeno kreditiranje mladih?

Apsolutno. Union banka dostavlja informaciju Ministarstvu financija, ali po rezultatima javnih poziva. Agencija za bankarstvo je nadležna za nadzor nad kreditnim plasmanima i to se u okviru njihovog redovnog nadzora radi. Ovdje je bitno istaknuti da Vlada FBiH ulaže polovicu novca, a polovicu osigurava Union banka. Banka posluje po jako strogim pravilima Agencije za bankarstvo i u tom segmentu banka ne bi smjela, ne bi trebalo da se odobri bilo kome kredit, a da nije prije svega kreditno sposoban. Prethodno je potrebno da zadovolji one opće uvjete, da je zaposlen, da nema riješeno stambno pitanje. Nismo tu imali bilo kakvih prigovora, koliko sam ja upoznat, rekao nam je Aljović.

Kontaktirana je i Union Banka.

Prilikom formiranja kriterija i uvjeta kreditne linije za mlade, Union banka i Federalno ministarstvo financija rukovode se zakonskim propisima i najboljim bankarskim praksama, a sve u cilju kreiranja jedne od najpovoljnijih ponuda na tržištu iz ovog segmenta kreditiranja. Osnovni uvjeti kreditne linije (ciljna skupina, namjena, starosna dob i sl.) usuglašavaju se s Federalnim ministarstvom financija prije potpisivanja ugovora o kreditu između Union banke i Vlade FBiH. Odluku o odobrenju pojedinačnog stambenog kredita podnositeljimazahtjeva, poštujući Zakon o bankama FBiH i pridržavajući se drugih zakonskih i podzakonskih propisa kao i internih akata, donosi Union banka, pojasnila je Suzana Omeragić, voditelj Odjela za marketing i komunikacije Union banke.

Kamatna stopa na godišnjoj razini 2,99 posto

Aljović kaže da je i ove godine kamatna stopa za stambeno kreditiranje mladih 2,99 posto na godišnjoj razini, a krajnja starosna dob osoba koje mogu aplicirati je 40 godina.

Mogućnost za dodatno smanjenja kamatne stope je za novorođenu ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni klijenti koji u otplatnom razdoblju dobiju troje djece, mogu ostvariti nižu kamatnu stopu. Maksimalan rok otplate kredita je 20 godina, a maksimalan iznos kredita je 150.000 KM, rekao je Aljović.

 
index Instagram400x230 youtube