Skupština ŽZH danas će razmatrati Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelj

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 7. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak 07. svibnja 2019. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽupanijeZapadnohercegovačke,
2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak) i
4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

 
index Instagram400x230 youtube