Vlada ŽZH usvojila prijedlog Proračuna u iznosu većem od 133 milijuna KM

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,

koje je uputila Skupštini Županije Zapadnohercegovačke po hitnom postupku.

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu planiran je u iznosu od 133.233.994.00 KM, što je u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu uvećanje za 13.056.754,00 KM.
 
Osim toga Vlada je utvrdila niz drugih odluka:
 
Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke;
 
Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu;
 
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu.
 
Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2023. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.
 
Temeljem Ugovora, Zavod za zdravstveno osiguranje će sufinancirati troškove mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti koje provode stručni djelatnici u navedenoj Ustanovi u godišnjem iznosu od 50.000,00 KM, koji će se isplatiti u 12 obročnih rata;
 
Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju ”Marija – Naša nada” za 2023. godinu. Zavod se temeljem Ugovora obvezuje da će socijalnoj Ustanovi na ime obavljanja pojedinih mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja Županije Zapadnohercegovačke isplaćivati sredstva za pružene usluge u mjesečnom iznosu od 6.000,00 KM.
 
Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke, ponedjeljak 2. siječnja 2023. godine proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 
 
index Instagram400x230 youtube