Za održavanje nerazvrstanih cesta više od pola milijuna KM

Više od milijun KM planirano je za komunalne djelatnosti na području Grada Ljubuškog tijekom ove godine, piše Večernji list BiH.

Procjena troškova

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Ljubuškog na jednoj je od posljednjih sjednica usvojilo plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalnu djelatnost kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima. Program radova obuhvaća odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina (zelene površine, trgovi, parkovi, igrališta…), održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje Novog gradskog groblja Ljubuški, ali i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, kao i utrošak električne energije javne rasvjete. Kako stoji u dokumentu za ostvarenje plana i programa u 2022., u navedene je svrhe planiran iznos od 1,115.000 KM. Dio sredstava planiran je iz prihoda od komunalnih naknada dok je ostatak osiguran u proračunu Grada Ljubuškog. Od navedenih 1,115.000 KM, 550.000 KM planirano je za održavanje nerazvrstanih cesta. Isto podrazumijeva, između ostaloga, nadzor i pregled cesta, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, popravke prometne signalizacije, uređenje raskrižja, redovito saniranje rupa, tamponiranje uz cestu, interventne radove na nerazvrstanim cestama, kosidbu korova i divljeg raslinja uz cestu… Za održavanje javnih površina, u što spada održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, dječjih igrališta i drugih javnih prometnih površina osim cesta, planirano je 200.000 KM. Za odvodnju atmosferskih voda, odnosno radove na održavanju i čišćenju odvodnih kanala, prema ovom planu i programu, u 2022. godini planirano je 140.000 KM, dok je za javnu rasvjetu predviđeno 165.000 KM. Za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina planiran je iznos od 40.000 KM, a za održavanje groblja 20.000 KM.

Komunalne naknade

Usvajanju plana prihoda i programa radova komunalnog gospodarstva za komunalnu djelatnost kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima prethodilo je usvajanje odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade budući da je zakonom propisano da se naplatom komunalne naknade osiguravaju novčana sredstva za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti u Ljubuškom.

 

 
index Instagram400x230 youtube