Krišto: Žene prava snaga, a ne „demokratski ukras“

Zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto sudjeluje u Beču na 13. summitu žena predsjednica parlamenata, a koji se održava u sklopu 5. svjetske konferencije predsjednika parlamenata.

Tijekom 13. summita žena predsjednica parlamenata raspravlja se kroz dvije sesije o postignućima i povećanju napretka u rodno osjetljivom planu oporavka kao i o važnosti uloge žena u suočavanju sa pandemojom COVID-19.

Govoreći tijekom rasprave o socijalnoj zaštiti žena, Krišto je istaknula da je jedan od razloga slabe pokrivenosti žena socijalnom zaštitom nejednakost na tržištu rada kojim su posebno pogođene žene. Također, Krišto je navela da je povećanje socijalne zaštite kroz poboljšanje položaja žena na tržištu rada moguće kroz unaprijeđenje zakonskih rješenja, kombinirajući politiku ekonomskog rasta s politikama zapošljavanja, socijalne sigurnosti i prava na rad, uz zajedničke napore zakonodavaca, izvršne vlasti, socijalnih partnera i civilnog društva.

Na kraju rasprave Krišto je istaknula stav kako su žene prava snaga, a ne „demokratski ukras“ te da kako je nužno da se žene kroz učenje, ulaganje u sebe, sticanje iskustava i znanja, odgovornost i jasne stavove izbore za ravnopravne pozicije kako na samom radnom mjestu tako i u društvu.

Na marginama summita Krišto se susrela sa predsjednikom Nacionalnog vijeća R. Austrije Wolfgangom Sobotkom prilikom čega je razgovarano o završnim aktivnostima twinning projekta koji se realizira u BiH, a provodi ga Parlament Austrije u suradnji sa Narodnom skupštinom Mađarske i Hrvatskim Saborom, kao i budućoj posjeti gospodina Sobotke našoj državi. Krišto se također susrela sa predsjednicom Narodne Skupštine R. Bugarske Tatyanom Donchevaom kao i predsjednicom Zastupničkog doma R. Cipar Annitom Demetriou.

 
index Instagram400x230 youtube