Vlada FBiH: Za razvoj ruralnih poduzeća i poljoprivrede 7 milijuna eura

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), u iznosu do 7.062.200 eura, od ukupno odobrenih 11.787.000 eura za BiH.

Sredstva su namijenjena za financiranje Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede, čiji je cilj dizajniran kao dugoročna intervencija, koncentrirana na podsektore voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova, pčelarstva i proizvodnje meda, te u mljekarskom sektoru, u kojima postoje najbolje prilike da se utiče na smanjenje ruralnog siromaštva i povećanje ekonomskog rasta.

Rok otplate kredita je 18 godina, uz trogodišnji grace period i bez kamate.

U razdoblju provedbe ovog projekta je u proračunu FBiH potrebno osigurati dodatna sredstva od 2.530.000 eura, naveli su iz Vlade.

Ocijenjeno je da su za Federaciju BiH prihvatljivi Sporazum o financiranju projekta između BiH i IFAD-a, te Nacrt supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, za čije je potpisivanje ovlaštena federalna ministrica financija.

 
index Instagram400x230 youtube