Vlada FBiH dopušta županijama uvođenje restriktivnijih epidemioloških mjera

Vlada FBiH je, na sjednici u Mostaru koja je održana u četvrtak, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 22. veljače 2021. godine, s predloženima naredbama i preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

U informaciji je navedeno da, na razini Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,65 slučajeva na 100.000 stanovnika i povećana je u odnosu na prethodnu. U posljednjih sedam dana, najviša incidenca je zabilježena u Županiji Sarajevo i iznosi 301,07, te Hercegovačko-neretvanskoj (58,53) i Tuzlanskoj županiji (51,73).

Usvojenim zaključcima je dopušteno vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom trajanja od 14 dana, računajući od 26. veljače 2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i izradi procjenu rizika, a zbog razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi njihov prijedlog.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja županija putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove, te županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. siječnja 2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

 
index Instagram400x230 youtube